Over de LVVP

LVVP werkt mee aan actieplan vervolgaanpak wachttijden

LVVP werkt mee aan actieplan vervolgaanpak wachttijden

19-07-2018 Print

De LVVP doet mee aan het actieplan vervolgaanpak wachttijden. Een eerdere brief aan staatssecretaris Blokhuis over de aanpak wachttijden ondertekenden wij niet, maar we doen wel mee aan het actieplan waarbij rekening is gehouden met onze kanttekeningen bij de brief van destijds. Begin deze week is het actieplan aangeboden aan de Tweede Kamer.

LVVP ondertekent aangepaste brief bij actieplan

De LVVP ondersteunde wel de intentie van het actieplan en de uitgezette koers, maar tekende de brief aan de staatssecretaris waarin deze werd aangekondigd destijds niet mee. In de tekst stond namelijk dat zorgaanbieders regelmatig contact moeten onderhouden met patiënten die op de wachtlijst staan en met wie ze nog geen behandelrelatie hebben opgebouwd. Een dergelijke verplichting werkt regeldrukverhogend, is tuchtrechtelijk discutabel, is zorginhoudelijk niet wenselijk én leidt niet tot kortere wachtlijsten. De LVVP is verheugd dat deze tekst voor vrijgevestigden is aangepast en heeft de brief bij het actieplan dat aan staatsscretaris Blokhuis is gestuurd mede ondertekend.

 

Maatwerk in de regio

GGZ Nederland, MeerGGZ, patiëntenorganisatie MIND, de LVVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een intensivering van de aanpak om de wachttijden regionaal weg te werken.

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord is, moet wachten op geestelijke gezondheidszorg, is er één te veel. Partijen blijven zich daarom net zo lang inspannen totdat de wachttijden voor alle behandelingen in alle regio’s binnen de treeknormen liggen. Ook het deze week ondertekende hoofdlijnenakkoord ggz betekent een stevige impuls voor de aanpak van de wachttijden.

Speciale aandacht is er voor cliëntgroepen die met extra lange wachttijden te maken hebben (autisme, licht verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen en trauma).

 

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg

Wachttijdbegeleiding en overbruggingszorg krijgen een extra impuls. Er komt een handreiking en goede voorbeelden zullen verspreid worden naar de regio’s die vervolgens zelf voor maatwerk zorgen. Bij sommige zorgaanbieders kan de wachttijdbegeleiding, mits professioneel verantwoord,  bijvoorbeeld door de een basispsycholoog, ervaringsdeskundige of verpleegkundige gedaan worden. Overbruggingszorg is ook mogelijk via bijvoorbeeld chatcontact, eHealth, lotgenotencontact of ondersteuning van naasten. Daarbij wordt in kaart gebracht wat een passende vergoedingsregeling is. Als langer wachten niet wenselijk is, kan een zorgaanbieder verwijzen naar een andere zorgaanbieder of naar de zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

 

Cliëntbelang betrekken bij contractering

Bij het wegwerken van wachtlijsten wordt de inzet en capaciteit van ervaringsdeskundigen belangrijker. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars streven naar resultaatafspraken voor groepen cliënten die te maken hebben met lange wachttijden. Het cliëntbelang wordt expliciet bij de contractgesprekken betrokken. Het is dus ook belangrijk dat in de contracten van zorgverzekeraars voor 2019 invulling wordt gegeven aan het verminderen van wachttijden.

Ook interessant

3 op de 5 respondenten zet e-health in tijdens de behandeling

De LVVP heeft een enquête gehouden onder de leden over e-health. Hoe vaak wordt e-health ingezet, voor welke stoornissen ...

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 20 juli tot en met 20 augustus 2018 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 ...

Lees meer