Over de LVVP

LVVP wijst wethouders op knelpunten vrijgevestigde aanbieders jeugd-ggz

LVVP wijst wethouders op knelpunten vrijgevestigde aanbieders jeugd-ggz

04-02-2015 Print

Omwille van de hulp aan patiënten in de jeugd-ggz heeft de LVVP alle wethouders jeugd-ggz in Nederland in een brief dringend om aandacht gevraagd voor de problemen die zich voordoen bij vrijgevestigde aanbieders van jeugd-ggz. Ook de pers is hiervan in kennis gesteld. Het gaat om problemen rondom het declaratiesysteem, de privacy, systeemtherapie, de administratieve lastenverzwaring en bureaucratie. Het niet op korte termijn oplossen van deze knelpunten bedreigt in hoge mate de hulp aan patiënten en dus de zorgcontinuïteit van de behandelingen in de jeugd-ggz. In onze brief worden genoemde knelpunten uitgebreid toegelicht. De recente reactie van de VNG op onze brief kunt u hier lezen.

De LVVP roept wethouders en hun ambtenaren op om zo spoedig mogelijk eenduidige landelijke afspraken te maken over de te gebruiken productcode, dat wil zeggen: één uitwisselbaar administratief systeem, zodat het betalingsverkeer van vrijgevestigde jeugd-ggz-professionals gegarandeerd wordt. Een dergelijk uitwisselbaar administratief systeem leidt ertoe dat:

  • bij gemeentelijke fusies en/of vergaande samenwerking de onderliggende systemen reeds gelijk zijn;
  • zorgaanbieders die met meerdere gemeenten te maken hebben met één systeem kunnen werken, terwijl de inhoud van de zorg aangepast kan worden naargelang specifieke regio’s;
  • verhuizingen van patiënten minder een probleem vormen dan nu (nu moet een dbc worden afgesloten en een nieuwe dbc in de andere gemeente weer geopend worden, en vaak ook nog in een ander systeem);
  • de overgang van 18- naar 18+ soepeler verloopt. 

 

Ook verzoekt de LVVP de wethouders om:

  • uitsluitend de landelijke afspraken en wet- en regelgeving inzake de borging van de privacy in het informatie- en declaratieverkeer te hanteren,
  • systeemtherapie op te nemen in het verzekerde pakket voor jeugdigen en
  • oog te hebben voor de administratieve lastendruk en bureaucratie waar vrijgevestigde ggz-professionals mee kampen en die een vermindering van het hulpaanbod veroorzaken, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

In haar reactie geeft de VNG een kort overzicht van de stand van zaken en doet zij een oproep. Mede naar aanleiding van deze reactie beraden wij ons op verdere stappen en acties. In dat kader onderhouden wij ook nauw contact met verscheidene organisaties voor ICT in de zorg (OIZ). We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en houden als gebruikelijk een vinger aan de pols!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer