Over de LVVP

LVVP zet door met actie tegen hoge administratieve lasten

LVVP zet door met actie tegen hoge administratieve lasten

16-05-2019 Print

Zoals wij al eerder lieten weten, is het gespecificeerd aanleveren van de wachttijden naar diagnose in de gespecialiseerde ggz een onnodige administratieve last die onze leden maandelijks extra tijd kost. Al langere tijd zijn we in gesprek met de NZa/Vektis om te komen tot een minder belastende manier van het aanleveren van de wachttijden. We zijn teleurgesteld dat dit nog niet tot resultaat geleid. Daarom hebben we -zoals eerder aangekondigd- deze week aan de leden een aangepast format ter beschikking gesteld (te downloaden op Mijn LVVP), waarmee zij de wachttijden voor de maand juni kunnen aanleveren.

Wel wachttijden aanleveren
Niet de maandelijkse aanlevering van wachttijden aan Vektis is onderwerp van gesprek, maar juist het feit dat de aanlevering uitgesplitst dient te worden naar diagnose. Hiervoor is geen wettelijke basis en bovendien is het ook niet relevant voor vrijgevestigden, omdat zij geen onderscheid maken in wachttijd per diagnose. Voor de uitvraag van wachttijden an sich is wel een wettelijke basis; we roepen leden daarom op om vooral wel wachttijden aan te blijven leveren.

Helaas nog geen aanpassing door de NZa/Vektis
We hebben de NZa/Vektis gevraagd het aanleverformat voor de wachttijden aan te passen, zodat de wachttijden niet meer per diagnose uitgesplitst hoeven te worden. Helaas zijn deze gesprekken tot op heden zonder resultaat gebleven. Daarom hebben we als laatste redmiddel de NZa/Vektis een ultimatum gesteld, met het verzoek om een concreet voorstel te doen voor aanpassing van het aanleverformat ten behoeve van de aanlevering van de wachttijden van juni. Helaas hebben de NZa/Vektis wederom niets gedaan met ons verzoek.

Aangepast format voor aanlevering wachttijden juni
Daarom hebben we -zoals eerder aangekondigd- deze week aan de leden een aangepast format ter beschikking gesteld (te downloaden op Mijn LVVP), waarmee zij de wachttijden voor de maand juni kunnen aanleveren. Dit format is ontdaan van onnodige administratieve lasten, maar voldoet qua inhoud wel aan de Transparantieregeling van de NZa. Leden kunnen dit format gebruiken voor de aanlevering van wachttijden in juni. Hoe meer leden het aangepaste format gebruiken, hoe beter. Daarom roepen we alle leden op om dit format voor de aanlevering van juni te gebruiken, ook de leden die alleen werkzaam zijn in de generalistische basis-ggz. Het ingevulde format kan gestuurd worden naar info@vektis.nl.

Met deze gerichte actie vragen we opnieuw aandacht voor de hoge administratieve lasten. Met als doel méér tijd voor de patiënt, kortere wachttijden en meer werkplezier voor de ggz-professional.

Ook interessant

LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’

Mag ik een tweede product openen in de generalistische basis-ggz? Moet ik nu wel of niet ROM’men? Hoe werkt ...

Lees meer

‘Verantwoording afleggen op basis van vertrouwen’

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de ...

Lees meer