Over de LVVP

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

29-03-2018 Print

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP was hierbij aanwezig. De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt om te schrappen in de administratieve lasten. De resultaten hiervan zijn tot op heden echter teleurstellend.

Pijnpunt: kwaliteitsuitvragen door zorgverzekeraars

Administratieve lasten zijn uiterst weerbarstig en niet alle partijen ervaren hierin dezelfde last. Om uit deze impasse te komen, hadden partijen de opdracht gekregen om ‘één kaart te trekken’, hetgeen wil zeggen dat elke partij één administratieve last moest benoemen, met daarbij een uitwerking van de oplossing hiervan. De LVVP heeft als belangrijkste pijnpunt de (dubbele) kwaliteitsuitvraag van de zorgverzekeraars genoemd. Met de komst van het kwaliteitsstatuut is destijds afgesproken dat hiermee een einde zou komen aan kwaliteitsuitvragen door zorgverzekeraars. In het model-kwaliteitsstatuut staat de maat voor kwaliteit namelijk al uitvoerig beschreven. Desondanks zien wij hierin te weinig verandering bij de verzekeraars. Sterker nog, wij menen weer een toename van kwaliteitsuitvragen te zien. De staatssecretaris had oor voor de problemen die vrijgevestigden hierdoor ondervinden. Dit probleem blijft hierdoor hoog op de agenda staan.

 

Uniformering van contracten

De LVVP heeft daarbij ook gewezen op de noodzaak van uniformering van contracten. Zorgverzekeraars is gevraagd hier nu tempo mee te maken, omdat hiermee heel veel administratieve lasten kunnen worden beperkt.

 

Schrapsessies
De VvAA heeft de afgelopen maanden meerdere schrapsessies gehouden in meerdere sectoren, waaronder de ggz. De staatssecretaris gaf aan deze schrapsessies te ondersteunen en de uitkomsten hiervan verder uit te willen werken.

 

Merkbaarheidsscan

Aankomende zomer komt er een merkbaarheidsscan naar administratieve lasten. Dit onderzoek zal uiteraard ook uitgezet worden onder vrijgevestigden. Het is van groot belang dat u deelneemt aan dit onderzoek. Wij informeren u hierover te zijner tijd.

 

Lastendruk versus zorg

Administratieve lastendruk is een serieus probleem voor vrijgevestigden. Niet alleen neemt dit het plezier in het werk weg; wij zien ook dat die lasten gaan interveniëren met de zorg aan de patiënt. Dit gebeurt op tweeërlei wijze. In de eerste plaats zijn vrijgevestigde ggz-professionals de afgelopen jaren meer tijd gaan besteden aan administratie en hebben daardoor significant minder patiënten behandeld. Op de tweede plaats ervaren vrijgevestigden toenemend dat zij patiënten ‘moeten lastigvallen’ met vragenlijsten, terwijl dat lang niet altijd de behandeling ondersteunt. De onvrede hierover bij patiënten hebben wij de afgelopen jaren zien toenemen.

We zijn dan ook blij met de aandacht en het begrip van de staatssecretaris hiervoor. De LVVP blijft zich inzetten om de administratieve lastendruk voor vrijgevestigden te verminderen.

Ook interessant

Volg de LVVP op LinkedIn

Velen van u zullen in meerdere of mindere mate actief zijn op LinkedIn, het social-mediakanaal voor zakelijke netwerken. Ook de ...

Lees meer

Beperking vrije artsenkeuze door lage vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Volgens Stichting Zorghuis, een onafhankelijke stichting die zorgverzekeraars aanspreekt op de vrije artsenkeuze, vergoeden zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg vaak met een ...

Lees meer