Over de LVVP

LVVP zoekt deskundigen voor geschillencommissie Wkkgz

LVVP zoekt deskundigen voor geschillencommissie Wkkgz

04-02-2016 Print

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, kunnen cliënten vanaf 1 januari 2017 een klacht over hun behandelaar na een klachtprocedure uiteindelijk voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Het LVVP-bestuur heeft onlangs een keuze gemaakt voor aansluiting op De Geschillencommissie Den Haag, waar een speciaal portaal komt voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals. De geschillencommissie zal bestaan uit een sectordeskundig jurist (vanuit De Geschillencommissie Den Haag), een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisatie en een vertegenwoordiger vanuit de LVVP. Voor de invulling van die laatstgenoemde plek zijn wij op zoek naar enkele LVVP-leden die hiermee ervaring dan wel affiniteit hebben. We willen een pool samenstellen van drie leden-deskundigen, zodat er altijd iemand beschikbaar is. Als u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u contact opnemen met Jeanne Janssen, telefonisch of via j.janssen@lvvp.info.

De klachtenregeling

Ter vervanging van de huidige klachtenregeling is een nieuwe regeling opgesteld conform de bepalingen vanuit de Wkkgz. De nieuwe klachtenregeling ligt momenteel ter beoordeling voor aan het LPGGz. De Wkkgz bepaalt namelijk dat de klachtenregeling gedragen dient te worden door een representatieve patiëntenorganisatie.

 

De klachtenfunctionaris

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die door de cliënt kan worden benaderd als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of krijgt hij onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die luistert, adviseert en ondersteunt. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, is de LVVP bezig een pool van klachtenfunctionarissen in te richten, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. De onlangs via een sollicitatieprocedure geselecteerde klachtenfunctionarissen gaan binnenkort een speciale training volgen, zodat zij per 1 januari 2017 goed beslagen ten ijs komen. Hoewel de Wkkgz daartoe niet verplicht, wil de LVVP de klachtenfunctionarissen zodanig trainen dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

 

Al met al zullen we op 1 januari 2017 klaar zijn, zodat onze leden aan de nieuwe wetgeving voldoen en er direct gebruik van kunnen maken.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer