Over de LVVP

LVVP zoekt nog enkele leden die visiteur willen worden

LVVP zoekt nog enkele leden die visiteur willen worden

20-09-2018 Print

De LVVP is nog op zoek naar enkele leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. Na de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal kandidaten zich gemeld, maar er is nog ruimte voor extra visiteurs. Vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties is de bestaande groep van 32 visiteurs namelijk aan uitbreiding toe.

 

Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Elk visitatietraject van de LVVP wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs.

 

Wie kan visiteur worden?

De criteria om LVVP-visiteur te worden zijn:

 

  • gewoon lid van de LVVP
  • minimaal 5 jaar werkzaam als vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut/klinisch (neuro)psycholoog
  • minimaal 650 uur per jaar werkzaam in de eigen ggz-praktijk
  • de visie en werkwijze zoals omschreven in het visitatiereglement onderschrijven
  • bereid en in staat om op te treden als ambassadeur van de LVVP
  • zelf gevisiteerd bij de LVVP
  • in de praktijk meegelopen met een ervaren visiteurskoppel van de LVVP/heeft een opleiding gevolgd tot visiteur*

 

* Dit wordt gedurende de opleiding tot visiteur gerealiseerd.

 

Aanmelden
Alle gevisiteerde LVVP-leden kunnen zich aanmelden voor uitbreiding van de visiteurspool. Voor een evenwichtige samenstelling van de visiteurspool gaat een lichte voorkeur uit naar eerstelijns/gz-psychologen.

 

Hebt u ook belangstelling voor de (betaalde) functie van LVVP-visiteur? Neem dan contact op met Mariska Koperdraad via m.koperdraad@lvvp.info.

Ook interessant

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer