Over de LVVP

LVVP zoekt zes nieuwe visiteurs

LVVP zoekt zes nieuwe visiteurs

04-02-2016 Print

De LVVP is op zoek naar zes leden die opgeleid willen worden tot LVVP-visiteur. De bestaande groep van 36 visiteurs is weer aan uitbreiding toe vanwege natuurlijk verloop en het grote aantal visitaties. Elk visitatietraject van de LVVP wordt begeleid door een koppel van twee visiteurs. Een visiteur is een collega die zelf is gevisiteerd, vervolgens is getraind tot visiteur en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

De criteria om LVVP-visiteur te worden zijn:

·        de kandidaat is gewoon lid van de LVVP,

·        is minimaal 5 jaar werkzaam als vrijgevestigd gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch psycholoog,

·        is minimaal 650 uur per jaar werkzaam in de eigen ggz-praktijk

·        onderschrijft de visie en werkwijze zoals omschreven in het visitatiereglement

·        is bereid en in staat om op te treden als ambassadeur van de LVVP

·        is zelf gevisiteerd bij de LVVP

·        heeft in de praktijk meegelopen met een ervaren visiteurskoppel van de LVVP/heeft een opleiding gevolgd tot visiteur*.

* Dit wordt gedurende de opleiding tot visiteur gerealiseerd.

 

Aanmelden
Alle gevisiteerde LVVP-leden kunnen zich aanmelden voor uitbreiding van de visiteurspool, waarbij er een lichte voorkeur uitgaat naar eerstelijns/gz-psychologen voor een evenwichtige samenstelling van de visiteurspool. Hebt u ook belangstelling voor de (betaalde) functie van LVVP-visiteur? Neem dan contact op met Mariska Koperdraad via m.koperdraad@lvvp.info.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer