Over de LVVP

Macrobeheersheffing bedreigt vrije artsenkeuze

Macrobeheersheffing bedreigt vrije artsenkeuze

04-02-2015 Print

Zoals we u eerder berichtten, hebben we recentelijk schriftelijk gereageerd op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), die op onze leden van toepassing is. Met name het voorstel tot terugvordering van overschrijding van het macrobudget bij niet-gecontracteerde ggz-professionals baart ons zorgen. Want daarmee staat de vrije artsenkeuze toch weer op het spel. Inmiddels hebben we ook de Tweede Kamer over onze zorgen geïnformeerd. U kunt onze reactie op het wetsvoorstel hier lezen; de brief aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Macrobeheersheffing bedreigt vrije artsenkeuze

We hebben te kennen gegeven dat de minister in het conceptwetsvoorstel aangeeft dat zij een omslag heeft gemaakt van een centraal aanbodgestuurd zorgstelsel richting een vraaggestuurd stelsel. Echter, een macrobeheersinstrument (mbi) dat overschrijdingen in de zorg voornamelijk terugvordert bij ongecontracteerde zorgaanbieders kan niet als een vraaggestuurd stelsel worden getypeerd. Immers, na het sneuvelen van wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft de Eerste Kamer duidelijk het signaal afgegeven dat keuzevrijheid voor de patiënt in de zorg cruciaal is. Dit betekent dat er ruimte voor patiënten moet blijven om zorg af te nemen bij gekwalificeerde, maar ongecontracteerde zorgaanbieders. Door het mbi nu op deze manier in te vullen, dwingt de minister zorgaanbieders alsnog om contracten met zorgverzekeraars te sluiten, ook als deze laatste wurgcontracten aanbieden. Immers, bedrijfseconomisch is het een te hoog risico om in het jaar t+2 een naheffing van de overheid te krijgen over de overschrijding van het budgettair kader. Alleen een contract met de verzekeraar kan een dergelijk risico uitsluiten. Echter de praktijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat er helemaal geen sprake is van overeenstemming tussen de verzekeraar en de aanbieder, waar de wetgever wel over spreekt in de concept wettekst. Veeleer is er sprake van tekenen bij het kruisje.

 

Bescherming bestaansrecht zorgaanbieder
Ten aanzien van de in het wetsvoorstel genoemde hardheidsclausule, hebben wij gevraagd of hierin bepalingen worden opgenomen die de aanbieder bescherming bieden in zijn bestaansrecht. Het is namelijk van het grootste belang te realiseren dat het hier wel zorg aan patiënten betreft volgens wetenschappelijke standaarden en richtlijnen; zorg die in het basispakket van de verzekerde zorg valt. Het is onbehoorlijk om deze zorgvraag af te straffen met onaanvaardbaar hoge heffingen.
Wordt vervolgd!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer