Over de LVVP

Mag mijn cliënt zelf betalen?

Mag mijn cliënt zelf betalen?

04-02-2014 Print

Een drietal opties belicht

Er zijn veel vragen in het veld of cliënten de geleverde zorg zelf mogen betalen. Wat sowieso van belang is om te weten, is dat u voor al uw behandelingen onder de reikwijdte van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) valt. Daarnaast valt de verzekerde zorg onder de reikwijdte van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor niet-verzerde zorg hoeft u niet in een DBC of in een van de producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) te declareren; u moet dan per sessie een overig product (OVP) declareren van maximaal € 94,44 per uur. We schetsen hieronder drie betalingsopties:

 

  • Optie 1: het gaat om verzekerde zorg en u hebt een contract met de zorgverzekeraar van de cliënt

Als de behandeling wordt vergoed en u hebt een contract met de zorgverzekeraar van de client, dan mag u de client niet zelf laten betalen. U moet de behandeling uitvoeren binnen het afgesproken omzetplafond. Of de geleverde zorg al dan niet wordt vergoed, is verwoord in het rapport 'Advies Geneeskundige Geestelijke Gezondheidszorg, deel 2' van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Specifiek voor de gb-ggz geldt dat de tarieven van de zorgvraagzwaarteproducten gemiddelden zijn, waarbinnen de zorg geleverd moet worden. De ene cliënt zal wat meer zorg nodig hebben dan een andere; het is aan de aanbieder om voldoende zorg te leveren. Indien anders aangegeven in het contract met de zorgverzekeraar, is het mogelijk om na het afsluiten van een product in de gb-ggz, na verwijzing door de huisarts, een nieuw product te openen.

 

  • Optie 2: het gaat om verzekerde zorg en u hebt géén contract met de zorgverzekeraar:

Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt terwijl u geen contract hebt met de betreffende zorgverzekeraar, dan stuurt u de DBC-factuur of de product-factuur vanuit de gb-ggz na afloop van de behandeling rechtstreeks naar uw cliënt. Het DBC-tarief is het maximumtarief dat door de NZa is bepaald; u kunt ook een lager tarief hanteren. U levert de gegevens ook aan bij het DIS. De cliënt betaalt de factuur rechtstreeks aan u. Hij kan deze factuur daarna al dan niet naar zijn verzekeraar sturen, die op basis van restitutie een deel van de kosten vergoedt.

 

  • Optie 3: het gaat om onverzekerde zorg (aanpassingsstoornissen, V-codes, etc.):

De cliënt moet de zorg zelf betalen. U kunt de factuur rechtstreeks naar de cliënt sturen. U declareert volgens een OVP (overig product). De OVP-gegevens hoeven niet aangeleverd te worden aan het DIS. Zie ook de beleidsregels van de NZa voor de gb-ggz, of voor de gespecialiseerde ggz. U bent gehouden aan het OVP-tarief van maximaal € 94,44 per consult van 60 minuten. U mag ook minder declareren, niet méér.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer