Over de LVVP

Mag u een voorschot vragen aan de patiënt?

Mag u een voorschot vragen aan de patiënt?

24-05-2018 Print

Regelmatig krijgt de LVVP de vraag voorgelegd van leden of zij een voorschot mogen vragen aan de cliënt. De wet- en regelgeving bevat hierover geen regels (of over het tussentijds declareren aan een cliënt). U dient wel uitleg te geven waar de nota over gaat, dat de patiënt tussentijds niet de kosten vergoed krijgt én dat er nog verrekening kan plaatsvinden na beëindiging van de behandeling. Let wel: als cliënt niet meewerkt aan een voorschotregeling, mag dat geen reden zijn om hem niet in behandeling te nemen

Patiënt krijgt alleen einddeclaratie vergoed

Het werken met voorschotnota’s wordt met name door startende praktijkhouders gebruikt voor de opvang van een liquiditeitsprobleem. Omdat pas na beëindiging van de behandeling wordt betaald, ontvangt de vrijgevestigde zorgaanbieder in die eerste maanden niets. Dit is met name voor de gespecialiseerde ggz een probleem, omdat de zorgtrajecten daar langer duren. De wet- en regelgeving bevat hierover geen regels (of over het tussentijds declareren aan een cliënt). Er is dus geen verbod, maar dat betekent niet dat u zomaar tussentijds voorschotten in rekening kunt brengen. De cliënt krijgt immers alleen de einddeclaratie vergoed van zijn zorgverzekeraar en niet de tussentijdse voorschotfacturen.

 

Maak duidelijke afspraken met de cliënt

Wilt u toch gebruikmaken van voorschotnota’s, houd dan rekening met het volgende. Als zorgaanbieder dient u de mogelijkheid van een voorschot duidelijk in de behandelovereenkomst en/of algemene voorwaarden vastgelegd te hebben. Maak voorafgaand aan de behandeling heldere afspraken met de cliënt over de betaling van voorschotten. Leg uit dat de cliënt niet verplicht is om mee te werken aan een voorschotregeling en dat de keuze om dat niet te doen geen reden mag zijn tot zorgweigering.

 

Op grond van artikel 4 van de beleidsregel transparantie zorgaanbieders van de NZa (zie ook onder) dient u de cliënt uit te leggen waar de nota over gaat, dat de cliënt tussentijds niet de kosten vergoed krijgt én dat er nog verrekening kan plaatsvinden na beëindiging van de behandeling. De cliënt moet expliciet ingestemd hebben met de betaling van een voorschot door het aangaan van de behandelovereenkomst en het accepteren van de algemene voorwaarden. Zo voorkomt u een mogelijke verstoring van de behandelrelatie en klachten hierover.

 

Tot slot dient er altijd een eindafrekening opgesteld te worden. Werken met voorschotten betekent uiteraard wel meer administratie.

 

Beleidsregel transparantie zorgaanbieders (NZa)

De letterlijke tekst van artikel 4 van de beleidsregel transparantie zorgaanbieders (NZa) luidt als volgt.

 

4. Tijdig informeren van de consument

  • Zorgaanbieders zijn verplicht tijdig voorlichting te geven over prestaties die geleverd worden.
  • Zorgaanbieders zijn verplicht tijdig voorlichting te geven over tarieven wanneer deze rechtstreeks met de consument worden verrekend en/of wanneer de consument daar om vraagt.
  • Er is sprake van tijdige voorlichting indien de zorgaanbieder de informatie verstrekt vóórdat de levering van zorg is gestart.
  • Indien de zorgaanbieder de consument niet kan informeren voordat de zorgverlening aanvangt, dient hij de consument uit te leggen waarom op dat moment nog geen exacte informatie over de prestatie of het tarief gegeven kan worden.

Ook interessant

Reminder: uitnodiging algemene ledenvergadering 13 juni 2018

LVVP-leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering op woensdag 13 juni 2018. Deze wordt van 18.30 tot 21.00 ...

Lees meer

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

Zoals we eerder meldden is in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) per 1 januari 2018 een nieuw zorgtype geïntroduceerd voor de behandeling ...

Lees meer