Over de LVVP

Manifest: betere geestelijke gezondheid kan!

Manifest: betere geestelijke gezondheid kan!

04-02-2016 Print

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Een goede geestelijke gezondheid is voor ieder mens persoonlijk van belang, is een economische factor van betekenis en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving. Vanuit deze overtuiging namen Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, P3NL, RIBW Alliantie en V&VN het initiatief tot een manifest ‘Betere Geestelijke Gezondheid’.

Dit  manifest is een oproep aan zorgaanbieders, de politiek en maatschappelijke partners om de krachten te bundelen en in te zetten op:

·       Het tijdig herkennen en behandelen van psychische problemen onder jongeren;

·       Betere leefomstandigheden voor mensen met psychische kwetsbaarheid;

·       Kwalitatief goede, toegankelijke en gepaste geestelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk gericht op herstel.

 

Effectieve samenwerking op verschillende niveaus

Het uitgangspunt van het manifest zijn mensen met en zonder psychische aandoening of verslavingsgevoeligheid voor wie we een verschil kunnen maken. Dat willen de initiatiefnemers van het manifest doen vanuit hun eigen expertise met elkaar én met andere partners. Met de soms kleine aanknopingspunten die in het manifest worden voorgesteld, kunnen we de levens van miljoenen Nederlanders verbeteren én een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Nederland. Mensen met een goede geestelijke conditie presteren beter, zijn innovatiever, verdienen gemiddeld meer en zijn ook fysiek gezonder.

 

Het loont om te investeren in goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. 

Op jaarbasis levert dit onze samenleving tot wel 20 miljard euro op, door minder ziekteverzuim, lagere zorgkosten, meer veiligheid en minder overlast op straat. Het manifest staat niet op zichzelf maar sluit aan op ontwikkelingen in de sector zoals de ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ en de ‘Onderzoeksagenda ggz’. Betere geestelijke gezondheid is in het belang van de mensen om wie het gaat, toekomstige generaties, onze samenleving en onze economie.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer