Over de LVVP

Mededingingswet en samenwerking in de eerstelijnszorg

Mededingingswet en samenwerking in de eerstelijnszorg

04-02-2016 Print

Zoals bekend geeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in haar nieuwe beleid meer speelruimte aan zorgaanbieders in de eerstelijnszorg alvorens procedures te beginnen en/of boetes uit te delen. De ACM hanteert het beginsel dat zij pas ingrijpt als afstemming schadelijk is voor patiënten en/of verzekerden. Zolang zorgaanbieders, patiënten (of hun vertegenwoordigers) en zorgverzekeraars er gezamenlijk uitkomen, en de samenwerking/afstemming niet in het geheim plaatsvindt, is er voor de ACM geen aanleiding om aan te nemen dat een samenwerking schadelijk uitpakt. De ACM zal dan terughoudend zijn met ingrijpen en eerst een waarschuwing afgeven en het gesprek met partijen aangaan.

Kortgeleden is ook het onderliggende rapport, het door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerde onderzoek (rapport en brief minister) gepubliceerd, dat ten grondslag ligt aan deze beleidswijziging gepunbliceerd. Aan de totstandkoming hiervan heeft de LVVP haar steentje bijgedragen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer