Over de LVVP

Medische dossiers 20 jaar bewaren: #hoedan?

Medische dossiers 20 jaar bewaren: #hoedan?

09-06-2021 Print

Sinds de wijziging van de Wet BIG op 1 januari 2020 dient u als zorgverlener de medische dossiers van uw patiënten 20 jaar te bewaren. Voor vrijgevestigde ggz-professionals blijkt de lange bewaartermijn een groot probleem. LVVP is zich bewust van dit probleem en werkt al enige tijd aan een oplossing. Dat blijkt in de praktijk echter nog niet zo eenvoudig.

Als een vrijgevestigde ggz-professional stopt met de eigen praktijk, bijvoorbeeld vanwege pensionering, ziekte over overstap naar een andere sector, wordt deze praktijk meestal niet overgenomen door een opvolger. Bij andere beroepsgroepen is dat wel gebruikelijk, maar ook daar komt het voor dat de stoppende praktijkhouder/zorgverlener geconfronteerd wordt met de lange bewaartermijn voor medische dossiers, waar een opvolger niet op zit te wachten. Stopt een ggz-professional met zijn zeventigste met werken, dan blijft hij dus tot zijn negentigste verantwoordelijk voor de dossiers die hij als laatste gesloten heeft, of diens nabestaanden. Dat is uiteraard lang niet altijd te realiseren.

Voor LVVP-leden is er het format praktijktestament. Hierin legt de ggz-behandelaar afspraken met collega’s vast over wat er met de patiënten en de bijbehorende dossiers dient te gebeuren bij onverwachte uitval of overlijden. Ook het bewaren van dossiers bij overlijden na pensionering of bij ernstige ziekte kan hier onderdeel van uitmaken. Maar de aangewezen collega kan ook uitvallen of vroegtijdig overlijden, waardoor een file aan medisch dossiers ontstaat, wat de vindbaarheid voor patiënten sterk bemoeilijkt.

De LVVP werkt al jaren aan een oplossing voor dit probleem. Inmiddels is het gelukt om enkele medestanders te vinden, zoals de VvAA en verschillende beroepsverenigingen. Het realiseren van een technische oplossing met de bijbehorende privacy issues, is een uitdaging maar blijkt niet onmogelijk. Wat wel een probleem is, zijn de hoge kosten die met de ontwikkeling en instandhouding hiervan gepaard gaan. Als deze kosten worden doorvertaald naar een bedrag per zorgaanbieder, dan is dit voor velen niet op te brengen. Daarom is met het ministerie van VWS een overleg gestart om samen te kijken naar de mogelijkheden. Insteek is om tot een oplossing te komen waarmee het voor onze leden een stuk eenvoudiger wordt om zich aan de wet te houden.

Mochten er verenigingen zijn die bij dit initiatief willen aanhaken, dan houden we ons aanbevolen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

LVVP: NZa-rapport over wachttijdenaanpak zorgverzekeraars onvolledig

Onlangs bracht de NZa het rapport ‘Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars: samenvattend rapport 2020’ uit. De NZa constateert na onderzoek ...

Lees meer

Gratis app met keuzehulpen voor toepassen zorgstandaarden

Akwa GGZ heeft een nieuwe, gratis app ontwikkeld met keuzehulpen voor professionals. De keuzehulp ondersteunt professionals met concreet advies voor ...

Lees meer