Over de LVVP

Meedoen aan een onderzoek naar het effect van verwachtingen op herstelproces?

Meedoen aan een onderzoek naar het effect van verwachtingen op herstelproces?

28-02-2019 Print

Welke verwachtingen hebben zorgprofessionals van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving? Waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? En welk effect heeft dat op het herstelproces? Dit onderzoekt Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO), in samenwerking met de Universiteit Tilburg. De doelgroep bestaat uit zorgprofessionals in de eerste lijn, geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. Uw hulp kunnen ze goed gebruiken.

 

Wat vraagt IVO?
Met een vragenlijst van ongeveer 15 minuten wordt u gevraagd naar uw ervaringen met en verwachtingen van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving. U krijgt vier (mini-)casussen voorgelegd, waarover een aantal vragen worden gesteld. Uw antwoorden worden gebruikt om het beleid en de zorg ten aanzien van cliënten met psychische aandoeningen en/of middelenverslaving te verbeteren.

 

Voor wie?
Deze vragenlijst is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken kunnen hebben met cliënten met psychische aandoeningen of middelenverslavingen. Dus onder andere voor: (forensische) ggz, eerstelijnsgezondheidszorg (huisarts, poh-ggz), verslavingszorg, maatschappelijke opvang, sociaal domein en reclassering. U mag de vragenlijst ook invullen als u tot nu toe nog geen ervaring heeft met cliënten met psychische aandoeningen of middelenverslavingen en als u student in opleiding bent voor een van de bovenstaande werkvelden.

>>> Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

 

Cadeaubon
U kunt deze vragenlijst tot uiterlijk 1 april 2019 invullen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Onder de inzenders wordt een cadeaubon ter waarde van € 100 verloot. Ook krijgt u de onderzoeksresultaten toegestuurd. Zo wordt u zich beter bewust van welke invloed u (mogelijk) heeft en kunt u positief bijdragen aan het herstelproces van uw cliënten. Hebt u vragen? Neem dan contact op met: Thomas Martinelli, via martinelli@ivo.nl, tel: (070) 302 84 56 of tel: (06) 302 205 93.

 

Ook interessant

Alleen rechtspersonen met personeel in loondienst vallen onder cao ggz

Alleen rechtspersonen die personeel in dienst hebben en die zorg, begeleiding en dienstverlening bieden in de ggz, vallen onder de ...

Lees meer

Nog een keer…

De laatste LVVP-nieuwsbrief van 14 februari jl. werd voor het eerst verzonden vanuit de nieuwe online omgeving van de LVVP. Helaas ...

Lees meer