Over de LVVP

Meer informatie over inkoopbeleid zorgverzekeraars 2016

Meer informatie over inkoopbeleid zorgverzekeraars 2016

04-02-2015 Print

In vervolg op de informatie in onze vorige nieuwsbrief, hebben wij inmiddels ook het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars Menzis, VGZ en DFZ doorgenomen op de impact ervan voor de vrijgevestigde ggz-professional. De LVVP is intensief in overleg over de reikwijdte en impact van het inkoopbeleid van deze verzekeraars. Leden kunnen ons vergelijkende overzicht van het zorginkoopbeleid vinden op Mijn LVVP.

Menzis

Menzis beschrijft in zijn beleid dat substitutie en doelmatigheid belangrijke peilers zijn. De zorgverzekeraar wil doelmatigheid van zorg realiseren via een actief beleid op basis van formele en materiële controle. Op dit moment voert Menzis onder vrijgevestigden diverse controles uit op bijvoorbeeld parallelle dbc’s, ongecontracteerde zorg en de zogenaamde V-codes. Zoals u weet heeft de LVVP hierover een brief gestuurd naar de directie van Menzis. En onze juridisch adviseur heeft Menzis recentelijk een brief gestuurd over het opvragen van verwijsbrieven aan niet-gecontracteerde ggz-aanbieders. We hebben nog geen reactie ontvangen. Via onze nieuwsflitsen bent u hierover al geïnformeerd.

 

VGZ

Coöperatie VGZ breidt het inkoopbeleid van 2015 uit met een extra product in de gb-ggz: een vijfde product op basis van de NZa-innovatieregel voor zorgaanbieders die voldoen aan de daartoe gestelde eisen. Dit product maakt een behandeling van met name angst- en stemmingsstoornissen in de range van 750-1800 minuten mogelijk in de gb-ggz. We hebben hiertegen onze bezwaren geuit. Lees hierover ook het artikel in onze nieuwsbrief van 5 maart jl.
Daarnaast is VGZ voornemens kwaliteitsindicatoren te introduceren voor de generalistische bais-ggz en de gespecialiseerde ggz per 2016. Hierover zijn we met VGZ in gesprek. U ontvangt hier informatie over via een volgende nieuwsbrief.

 

De Friesland

De grootste wijziging in het inkoopbeleid van zorgverzekeraar DFZ betreft de definiëring van vrijgevestigd werken versus het werken in instellingsverband. We zijn hierover nog met DFZ in overleg. DFZ publiceert zijn standpunt hierover vóór de zomer. Alle overige onderdelen van het zorginkoopbeleid 2016 zijn een voortzetting van het beleid in 2015.

 

Vergelijkend contractenoverzicht

In de zomer zullen wij ook ons jaarlijkse contractenoverzicht weer opstellen. Het bovengenoemde overzicht van het zorginkoopbeleid wordt vooralsnog in concept aangeboden, omdat we nog met de zorgverzekeraars in overleg zijn. 

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer