Over de LVVP

Meer patiënten met lage inkomens in gespecialiseerde ggz

Meer patiënten met lage inkomens in gespecialiseerde ggz

04-02-2017 Print

Nederlanders die in 2014 werden behandeld in de gespecialiseerde ggz behoorden relatief vaak tot huishoudens uit de lagere-inkomensgroepen. Dat was zowel bij volwassenen als bij de jeugd tot 18 jaar het geval. Dit blijkt uit registratie van dbc’s in de ggz, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 waren er ongeveer 800.000 18-plussers en 230.000 jongeren onder de 18 in behandeling bij de gespecialiseerde ggz. Van de Nederlanders van 18 jaar of ouder kwam 34 procent uit de groep met de laagste en 13 procent uit de groep met de hoogste inkomens. De oververtegenwoordiging van lage inkomensgroepen is niet in alle diagnosegroepen even groot. De grootste verschillen worden gevonden voor de groepen waar schizofrenie en verslavingen onder vallen. Meer dan 50 procent van de behandelde personen met deze psychische aandoeningen kwam uit de groep met de laagste inkomens, minder dan 10 procent uit de hoogste inkomensgroep. Voor andere stoornissen, zoals eetstoornissen (anorexia en boulimia nervosa) en slaapstoornissen, is juist weinig verschil tussen de inkomensgroepen.

Ook bij jeugd tot 18 jaar is de samenhang tussen huishoudinkomen en het gebruik van gespecialiseerde ggz te zien. De 230.000 behandelde kinderen werden ingedeeld op grond van de inkomenspositie van het huishouden waartoe zij behoren. Het blijkt dat 29 procent van deze kinderen uit de laagste en 12 procent uit de hoogste inkomensgroep komt. Dat is vergelijkbaar met het beeld bij volwassenen.

De belangrijkste psychische aandoeningen waarvoor kinderen werden behandeld waren stemmings- en angststoornissen, aandachts- en gedragsstoornissen (waaronder hyperactiviteit) en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (stoornissen in het autistisch spectrum). De verdeling over inkomensgroepen varieert per diagnosegroep. De grootste verschillen worden waargenomen bij kinderen die worden behandeld voor oppositioneel opstandig gedrag. Van hen komt 44 procent uit de laagste inkomensgroep en 8 procent uit de hoogste.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer