Over de LVVP

Meld privacyschendingen jeugd-ggz voor tv-uitzending De Monitor

Meld privacyschendingen jeugd-ggz voor tv-uitzending De Monitor

04-02-2015 Print

Zoals we eerder in een nieuwsbrief berichtten, vindt de LVVP dat gemeenten soms doorslaan in wat zij van patiënten willen weten. Naar aanleiding van ons persbericht hierover en het artikel in de Volkskrant, het artikel in de NRC en het artikel in Skipr, hebben Kamerleden Oosenbrug en Ypma (beiden PvdA) vragen gesteld over de onveilige uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en behandelaars in de jeugd-ggz. De antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) zijn ronduit teleurstellend. Hulpbehoevende kinderen zijn de dupe. De Monitor gaat er een tv-uitzending over maken. Hebt u voorbeelden van privacyschendingen? Meld deze dan via t.ruijl@lvvp.info.

“De wettelijke kaders zijn duidelijk,” zo schrijft de staatssecretaris. Gemeenten zijn wettelijk verplicht het programma CORV (Collectieve Opdracht Routeervoorziening) te gebruiken voor de uitwisseling van privacygevoelige gegevens. “Alle partijen moeten gebruikmaken van CORV, maar wij weten dat nog niet alle partijen dat doen. Op dit moment vindt 65 procent van de gegevensuitwisseling plaats via CORV en er wordt hard aan gewerkt om dit percentage verder te verhogen. Wij zullen de Kamer in het voorjaar berichten over de voortgang.”

De tijdelijke regeling omtrent de verstrekking van persoonsgegevens uit de jeugd-ggz bij declaraties is hierop geen uitzondering. Van Rijn schrijft: “In de tijdelijke regeling over de bij de declaratie te verstrekken persoonsgegevens is limitatief opgesomd waar de gemeenten de ontvangen gegevens voor mogen gebruiken, te weten voor de formele controle, voor het opvragen van nadere informatie bij de declarant indien de ingediende rekening te weinig informatie bevat om hem te kunnen betalen, voor het betalen van de rekening, voor fraudeonderzoek en voor de vaststelling van ouderbijdragen.” Toch blijkt dat in de praktijk gemeenten zich niet houden aan de tijdelijke regeling en meer informatie opvragen; het gaat daarbij ook om medisch vertrouwelijke informatie zoals het behandelplan.

 

Acties LVVP

Zoals u weet hebben wij onlangs een brief gestuurd aan de staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid en Dijkhoff van Justitie, de Kinderombudsman, het CBP en de VNG met het signaal dat in de jeugd-ggz dezelfde regels zouden moeten gelden voor de omgang met privacygevoelige gegevens als in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Een reactie op onze brief zien wij met belangstelling tegemoet.

Daarnaast heeft de LVVP recentelijk de redactie van het tv-programma De Monitor van KRO/NCRV uitgenodigd. In dat gesprek hebben we onder meer gewezen op de schending van de privacy in de jeugd-ggz. De Monitor heeft inmiddels besloten een uitzending te wijden aan deze problematiek. Wij roepen u op om voorbeelden van schendingen aan ons te mailen via t.ruijl@lvvp.info.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer