Over de LVVP

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verbeterd

05-07-2018 Print

De ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ bevat een nieuw afwegingskader, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. In stap 4 en 5 van de meldcode weegt u af of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. De afwegingskaders voor de diverse beroepsgroepen zijn op 2 juli jl. aangeboden aan VWS-minister Hugo de Jonge en treden op 1 januari 2019 in werking.

Drieledig doel

Het doel van de verbeterde meldcode is drieledig:

 

  • slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben,
  • hen sneller te kunnen helpen en
  • de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.

 

Hiervoor is nodig dat beroepskrachten -waaronder ggz-aanbieders- goed uit de voeten kunnen met de meldcode en, als dat nodig is, situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Bekijk daarvoor ook het toelichtende filmpje.

Minister De Jonge: ‘We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen.’

 

Radarfunctie
Problematiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling speelt vaak jarenlang. Daarom ontwikkelt Veilig Thuis een ‘radarfunctie’: hiermee kan Veilig Thuis signalen van verschillende melders combineren en de veiligheid intensiever én over een langere periode volgen. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Verplicht vanaf 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 is werken met de verbeterde meldcode verplicht. Dit geldt voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot die datum kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze.

Klik hier voor meer informatie over de meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen.

Ook interessant

Duidelijkheid nodig over opeenvolgende producten generalistische basis-ggz

Zorgverzekeraars passen de beleidsregels voor opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) op heel verschillende manieren toe. De LVVP zette ...

Lees meer

Wachttijden, omzetplafonds en contractering

Zoals u weet, zijn ggz-aanbieders sinds 1 januari 2018 verplicht hun wachttijden maandelijks aan te leveren bij Vektis. Vrijgevestigde zorgaanbieders lopen hierbij ...

Lees meer