Over de LVVP

Meldrecht of meldplicht in de verwijsindex risicojongeren?

Meldrecht of meldplicht in de verwijsindex risicojongeren?

13-02-2020 Print

De verwijsindex risicojongeren (vir) is ingevoerd om professionals -door melding van een jeugdige tot 23 jaar in de vir- de gelegenheid te geven vroegtijdig onderling af te stemmen om zo passende hulp, zorg of bijsturing te leveren. Het werken met de vir is vastgelegd in de Jeugdwet. In de vir worden geen inhoudelijke gegevens geregistreerd, maar enkel het burgerservicenummer (bsn) of naam en adresgegevens van de jeugdige, en de contactgegevens van de professional. Melden in de vir is een recht, geen plicht.

De vir is ingevoerd in het voorjaar van 2010. Aanleiding was de casus Savanna waarbij een meisje om het leven kwam terwijl er vele hulporganisaties betrokken waren bij dit gezin. Deze organisaties bleken dat van elkaar echter niet te weten. De verwijsindex risicojongeren (vir) is ontwikkeld om herhaling hiervan te voorkomen. In de vir worden geen inhoudelijke gegevens geregistreerd, maar enkel het burgerservicenummer (bsn) of naam en adresgegevens van de jeugdige, en de contactgegevens van de professional.
Een professional die meldingsbevoegd is, kan, desnoods zonder toestemming, een jeugdige melden in de vir, als de professional een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar de volwassenheid daadwerkelijk wordt bedreigd, door een of meer in de Jeugdwet genoemde risico’s. Het doel is dat professionals door melding van een jeugdige tot 23 jaar in de vir vroegtijdig onderling afstemmen om zo passende hulp, zorg of bijsturing te leveren. Het werken met de verwijsindex is vastgelegd in de Jeugdwet.
In 2015 is het werken met de verwijsindex geëvalueerd. Professionals zien de meerwaarde van de verwijsindex met name bij regionaal overstijgende kwesties. Als ouders en jeugdige plots verhuizen, kunnen betrokken professionals elkaar toch vinden. Meer dan de helft van de matches was regio-overstijgend.

Vir verplicht voor gemeenten
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een regionale verwijsindex in te richten en het gebruik daarvan te stimuleren. De gemeente neemt het werken met de verwijsindex meestal op als een verplichting in zorgcontracten bij zorgaanbieders, dan wel in convenanten met bijvoorbeeld de school.

Meldrecht of meldplicht in de verwijsindex risicojongeren?
De professional heeft een meldrecht als het gaat om het opnemen van een jeugdige in de verwijsindex risicojongeren (vir). Dit is nadrukkelijk een meldrecht en geen meldplicht. De professional maakt een afweging of er sprake is van een situatie die de gezonde ontwikkeling naar de volwassenheid van een jeugdige daadwerkelijk bedreigt. Het kan zijn dat die situatie nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft, of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt. Er moet in beide gevallen sprake zijn van een gegrond vermoeden.
N.B. Het enkele feit dat een jeugdige cliënt is bij een hulp- of zorgaanbieder is niet voldoende voor een registratie in de vir. Meestal is niet één geïsoleerd probleem doorslaggevend, maar maakt een combinatie van verschillende problemen een situatie dusdanig ernstig dat registratie van een jeugdige in de vir gerechtvaardigd is.

Verder lezen?
Meer weten over de verwijsindex risicojongeren? Bekijk dit informatieblad van het NVO en het NIP.

Oproep: deel uw ervaringen met ons
Heeft u in de afgelopen tijd gebruik gemaakt van de vir? Of zelf een melding gedaan in de vir? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen. U kunt een korte beschrijving mailen naar t.ruijl@lvvp.info. Uw feedback kunnen wij (anoniem) gebruiken in onze gesprekken met gemeenten en andere organisaties die actief zijn in de jeugdzorg. Als blijkt dat vrijgevestigden niet goed uit de voeten kunnen met de vir, dan kunnen wij hierover in gesprek met het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Ook interessant

Wat is een UBO-verklaring?

Verzekeraar a.s.r. heeft bij een aantal LVVP-leden een zogenaamde UBO-verklaring opgevraagd. UBO betekent ultimate beneficial owner ofwel uiteindelijk ...

Lees meer

LVVP: voorkom stapeling administratieve lasten door Wet toetreding zorgaanbieders

De Tweede Kamer sprak onlangs met minister Bruins (VWS) over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze nieuwe wet vervangt de ...

Lees meer