Over de LVVP

Menzis doet ongewoon appà¨l op contractanten in zaak collega

Menzis doet ongewoon appà¨l op contractanten in zaak collega

04-02-2014 Print

Laag restitutiepercentage inzet van mogelijke rechtszaak

Menzis stuurde onlangs een e-mailbericht naar zijn ggz-contractanten, waarin de verzekeraar een appèl doet op hun medewerking in een dreigende rechtszaak van een niet-gecontracteerde collega-zorgaanbieder. De inzet van de niet-gecontracteerde ggz-aanbieder is de inkoop van onvoldoende zorg door Menzis, waarbij deze aanspraak wil maken op 100% vergoeding van het maximum NZa-tarief, terwijl Menzis een maximale vergoeding biedt van 60%. Menzis wordt er daarbij van beticht de Treeknorm en/of het bestaan van lange wachtlijsten te overschrijden. Daarmee zou Menzis volgens de betreffende zorgaanbieder niet aan zijn zorgplicht hebben voldaan.

Menzis doet hiermee een ongebruikelijk appèl op de medewerking van zijn contractanten in een zaak tegen een collega-zorgprofessional. In het bericht aan de contracten zegt Menzis in deze (latente) rechtszaak aan te willen tonen dat we „samen de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor voldoende zorgaanbod en het voorkomen van eventuele wachtlijsten.” Menzis stelt in de afgelopen jaren (2012/2013) geen signalen te hebben ontvangen van een overschrijding van de Treeknorm en/of de aanwezigheid van wachtlijsten.

De Treeknorm is de maximaal aanvaardbare wachttijd voor het ontvangen van zorg. Onder aanvaardbare wachttijd wordt de tijd verstaan die verstrijkt tussen het moment dat iemand zich met een bepaalde zorgbehoefte (indicatie) meldt bij een zorgaanbieder, en het moment dat deze zorg daadwerkelijk ontvangen wordt. Uitzondering is de ggz, waar de tijd die voorafgaat aan de indicatiestelling ook als wachttijd wordt beschouwd.

De NVVP vindt het relevant dat de waarheid boven tafel komt ten aanzien van het bestaan van wachtlijsten. Die kunnen het gevolg zijn van omzetplafonds in de gecontracteerde zorg, van het lage vergoedingspercentage bij niet-gecontracteerde zorg  en van de optelsom van beide. We wachten de ontwikkelingen in deze zaak af.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer