Over de LVVP

Menzis houdt ‘ratrace’ rond meten van kwaliteit in stand

Menzis houdt ‘ratrace’ rond meten van kwaliteit in stand

23-08-2018 Print

Het plan van Menzis en achttien zorginstellingen om prestatiebekostiging te gaan toepassen bij angst en depressie stuit op veel verzet. Terecht, zo vindt de LVVP. Het streven naar een hogere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg is goed, maar dit is niet de manier waarop.

Plan van bedrijfseconomen

Het plan om ggz-aanbieders met betere uitkomsten financieel te belonen, is bedacht door bedrijfseconomen en niet door zorgprofessionals. Op radio en tv, in de krant en op social media ageren vooral zorgprofessionals sterk tegen deze het plan van Menzis, dat immers niet door de inhoud van het vak is ingegeven. We zien al een leegloop van professionals uit de instellingen, waar de inhoud steeds meer ondergeschikt wordt gemaakt aan de bedrijfsvoering. De nieuwe koers van Menzis en de achttien instellingen helpt niet om de ggz-professionals binnenboord te houden. Bij het formuleren van het hoofdlijnenakkoord spraken partijen in het kader van de arbeidsmarkt, en daaraan gerelateerd de wachtlijsten, over de aantrekkelijkheid van het werk op de werkvloer. Dit plan dat puur bedrijfseconomisch is ingestoken, draagt hier zeker niet aan bij.

 

Akwa biedt kader voor kwaliteitsverbetering

De LVVP onderschrijft uiteraard het streven naar een hogere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en het transparant maken daarvan. Middels akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, hebben we als sector recent stappen gezet om die kwaliteit op een hoger peil te krijgen. De komst van akwa is omarmd door alle partijen, waaronder de verzekeraars. Maar door het initiatief van Menzis en de achttien zorginstellingen krijgt akwa niet de kans om haar rol op te pakken; akwa wordt nu letterlijk onder de voet gelopen. De ‘ratrace’ in het meten van kwaliteit wordt in stand gehouden door plannen als die van Menzis en de achttien ggz-instellingen. Daar moeten we voor waken. Binnen akwa lopen immers al diverse programma’s om de kwaliteit, de transparantie en toetsbaarheid van de ggz onder gezamenlijke verantwoordelijkheid op een hoger plan te brengen. Losstaande initiatieven leggen steeds meer (administratieve) druk op professionals en hun patiënten. In het kader van de regeldruk hebben partijen nu juist afgesproken om hiermee te stoppen.

 

Geen één-op-één-relatie tussen resultaat en kwaliteit behandelaar

Wetenschappers van naam zien geen heil in het plan van Menzis, waar zorginhoudelijk veel op af te dingen is. Of het uitgangspunt van het plan -dat verschillen in resultaten terug te voeren zijn naar verschillen in kwaliteit en inzet van de behandelaren- geldt voor de ggz, is maar zeer de vraag. Vaak spelen verstorende variabelen een grote rol: het al dan niet hebben van woonruimte, goede relaties, gezin, baan, fysieke gezondheid, et cetera.

 

Geen steun voor plan Menzis

Ook andere zorgverzekeraars hebben inmiddels aangegeven niets in resultaatvergoeding in de ggz te zien en Menzis’ voorbeeld niet te volgen. Ook Mind signaleerde dat het plan van Menzis tot risicoselectie zou kunnen leiden. Bovendien gaf de Algemene Rekenkamer in 2017 al aan dat rom-cijfers niet betrouwbaar zijn om kwaliteit van zorgaanbieders meetbaar te maken. Tevens zal het plan niet leiden tot een reductie, maar juist tot een verzwaring van de nu al torenhoge administratieve lasten in de ggz.

 

Laten we blijven streven naar een hogere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, maar wel binnen het kader van akwa, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en met de steun van professionals en hun patiënten.

Ook interessant

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

Op donderdag 21 juni jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het ...

Lees meer

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg?

Het opleiden van psychologen en/of psychotherapeuten is leuk en leerzaam. Vrijgevestigde praktijken van psychologen en psychotherapeuten die willen gaan ...

Lees meer