Over de LVVP

Menzis: mogelijke aanpassing voorlopige eindafrekening 2014

Menzis: mogelijke aanpassing voorlopige eindafrekening 2014

04-02-2017 Print

Een aantal leden van de LVVP ontving najaar 2016 een brief van Menzis waarin de voorlopige eindafrekening over 2014 werd bepaald. Deze eindafrekening betreft een overschrijding op het normatieve uurtarief en van het omzetplafond. In het contract van Menzis is sinds 2014 een clausule opgenomen over het normatieve uurtarief, waarmee Menzis doelt op een door hen vastgesteld uurtarief voor een behandeling in de generalistische basis-ggz en/of de gespecialiseerde ggz. De LVVP ontving veel reacties van leden die zich niet herkennen in het bedrag dat Menzis als overschrijding definieert. 

We hebben de berekeningswijze van Menzis geanalyseerd en geconcludeerd dat de uitgangspunten niet redelijk en billijk zijn. Wij zijn daarom in constructief overleg gegaan met Menzis, wat uiteindelijk mede heeft geleid tot een gewijzigd beleid van Menzis. De verzekeraar zal enkele uitgangspunten wijzigen, wat kan leiden tot een mogelijke aanpassing van de voorlopige eindafrekening over 2014. Tot die tijd wordt het incassotraject on hold gezet, wat betekent dat u geen betalingsherinneringen ontvangt over de eerder opgelegde vordering. Zorgaanbieders die de eindafrekening al hebben betaald, zullen het bedrag gecrediteerd krijgen. Door de interventie van de LVVP leidt het gewijzigde beleid van Menzis naar verwachting tot een lagere of helemaal geen eindafrekening.

 

De komende periode gaat Menzis de eindafrekening 2014 voor alle vrijgevestigden opstellen. Tot nu toe hebben namelijk alleen groepspraktijken en instellingen een eindafrekening 2014 ontvangen. De vrijgevestigden zullen meteen al ‘profiteren’ van de beleidswijziging van Menzis. Hun rekening zal lager uitvallen dan anders het geval zou zijn geweest of misschien wel helemaal naar nul worden gereduceerd.
Menzis communiceert het gewijzigde beleid met alle zorgaanbieders die een eindafrekening ontvingen. Wellicht bent u al schriftelijk geïnformeerd; als dat niet het geval is, ontvangt u op korte termijn bericht.

Overigens blijft de LVVP van mening dat het onjuist is dat Menzis met normatieve uurtarieven werkt, omdat het feitelijk een systeem binnen de huidige bekostiging en financiering is. Nu blijkt dat dit tot twee jaar na dato tot grote financiële onzekerheid leidt en bovendien onnodig administratief belastend is.
Wordt vervolgd!

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer