Over de LVVP

Menzis trekt uitspraak 2014 door naar de jaren 2015-2017 voor LVVP-leden

Menzis trekt uitspraak 2014 door naar de jaren 2015-2017 voor LVVP-leden

05-06-2019 Print

Op 20 februari 2019 won de LVVP de arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis. De klacht van de LVVP had betrekking op het normatieve uurtarief dat Menzis in 2014 hanteerde en de bedragen die zij op basis van dit normatieve uurtarief bij de leden van de LVVP heeft teruggevorderd. De LVVP heeft Menzis verzocht om voor de jaren 2015, 2016 en 2017 dezelfde werkwijze te hanteren. Menzis heeft inmiddels per brief bevestigd dat zij aan dit verzoek gehoor geeft.

  • Menzis zal afzien van vorderingen enkel wegens overschrijding van het normatieve uurtarief over de jaren 2015, 2016 en 2017. Terugvorderingen op basis van overschrijding van het omzetplafond blijven bestaan.
  • Menzis zal overschrijding van het normatief uurtarief enkel terugvorderen waar uit onderzoek het redelijke vermoeden voortvloeit dat sprake is geweest van opzet, gericht op upcoding of fraude. U kunt hier overigens geen erkenning in lezen dat Menzis ook alleen in deze gevallen bevoegd zou zijn om een overschrijding van het normatief uurtarief terug te vorderen.

We zijn opnieuw bijzonder blij met dit prachtige resultaat!

Ook interessant

LVVP ondertekent statement over gebruik zorgstandaarden ggz in de praktijk

Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ ...

Lees meer

Nederlandse Zorgautoriteit publiceert monitor contractering ggz

Vorige week publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de resultaten van de monitor contractering ggz. Deze monitor komt voort uit het ...

Lees meer