Over de LVVP

Minister start onderzoek naar mogelijkheden vrijstelling kartelverbod

Minister start onderzoek naar mogelijkheden vrijstelling kartelverbod

04-02-2015 Print

Zoals we u in maart jl. berichtten, laat minister Schippers onderzoeken of er voor de eerste lijn zorgspecifieke belangen zijn aan te wijzen die een vrijstelling van het kartelverbod mogelijk maken. De Mededingingswet biedt immers ruimte voor samenwerking in het belang van patiënten. De minister reageerde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer op de brief van de verenigde eerstelijnspartijen (VELO), waaronder de LVVP.

De minister meldt dat het onderzoek zich zal richten “op de vraag of er voor de eerstelijnszorg zorgspecifieke belangen zijn aan te wijzen die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) betrokken zouden kunnen worden bij de beoordeling van het mogelijk van toepassing zijn van de vrijstelling van het kartelverbod. Het doel daarvan is meer houvast en duidelijkheid te bieden aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het vormgeven van afspraken. Het gaat om een algemeen kader waarbinnen de ACM haar concrete individuele beoordeling kan maken om, met behoud van haar beoordelingsvrijheid en in overeenstemming met het nationale en Europese mededingingsrechtelijke kader, haar bevoegdheden uit te oefenen.”

 

Mede op basis van de inbreng van VELO komt de minister dan tot de volgende onderzoeksvragen:

  • Beschrijving van redenen van samenwerking binnen de eerstelijnszorg tussen dezelfde beroepsbeoefenaren (zoals een huisarts met een huisarts, een zorggroep met een zorggroep of een zorgverzekeraar met een zorgverzekeraar) en tussen niet dezelfde beroepsbeoefenaren (zoals een huisarts met een fysiotherapeut, een wijkverpleegkundige met een psycholoog en tussen een zorgverlener en een inkoper).
  • Welke verschillende redenen voor samenwerking op het gebied van eerstelijnszorg komen voor en zijn denkbaar?
  • In welke gevallen is samenwerking op het gebied van de eerstelijns zorg nodig om initiatieven uit te kunnen voeren ten behoeve van het verbeteren van de zorg voor patiënten?
  • Welke aspecten van de onder 1 beschreven samenwerking zouden nader kunnen worden verduidelijkt binnen het mededingingsrecht, zodat voorkomen wordt dat samenwerkingsinitiatieven met positieve gevolgen voor patiënten niet tot stand komen.
  • Hoe zouden afspraken om binnen de eerstelijns zorg samen te werken vorm moeten worden gegeven om binnen het mededingingsrecht zorgspecifieke belangen te borgen.

 

De minister wil het onderzoek een maand na dagtekening van de brief (11 mei) van start laten gaan. Zij verwacht dat het onderzoek een half jaar zal gaan duren.
 

De LVVP vindt het overigens teleurstellend dat de minister al op voorhand afwijzend reageert met de melding de wet niet te willen intrekken. Wij zijn verder van mening dat de eventuele vrijstelling van het kartelverbod moet gaan gelden voor de hele ggz, niet alleen de eerstelijns zorg. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer