Over de LVVP

Minister stuurt monitor gb-ggz naar Tweede Kamer

Minister stuurt monitor gb-ggz naar Tweede Kamer

04-02-2015 Print

In opdracht van minister Schippers voeren KPMG Plexus en Vektis samen een onderzoek uit naar het behalen van de beoogde doelen na de echelonnering in de ggz, met name in de generalistische basis-ggz. In dit onderzoek worden onder meer het aantal (nieuwe) patiënten, patiëntenstromen, verdeling van producten, behandelkosten en inzet van de poh-ggz en huisarts gemonitord in de regio’s Friesland, Zuid-Limburg en Utrecht en omstreken.

In het rapport dat de minister onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, wordt het beeld weergegeven van 2014 tot 2011-2013. Uit dit rapport kunnen echter nog geen algemene conclusies worden getrokken over de effecten van het ingezette beleid. Het onderzoek is namelijk uitgevoerd in drie regio’s, het is voornamelijk uitgevoerd bij instellingen en nog niet alle zorg over 2014 was al afgesloten c.q. gedeclareerd. In de begeleidende brief van de minister aan de Kamer wordt echter niet benadrukt dat de inbreng van (kwantitatieve gegevens van) vrijgevestigden beperkt is en het onderzoek daardoor geen compleet beeld geeft van de ggz.

Zo laat de monitor zien dat er in de drie deelnemende regio’s in vergelijking met 2013 een toename is van het aantal patiënten bij de poh-ggz. Ten opzichte van de voormalige eerstelijns psychologische zorg is er ook in de generalistische basis-ggz een toename te zien van het aantal patiënten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in de instellingen relatief weinig tot geen eerstelijns psychologische zorg plaatsvond. Het aantal aanmeldingen bij vrijgevestigde ggz-professionals lijkt ten opzichte van 2013 dan ook niet veranderd. Tevens is er -ten opzichte van de voormalige tweede lijn- een afname te zien in de gespecialiseerde ggz.

In vergelijking met het eerste halfjaar, wordt in het tweede halfjaar van 2014 in de generalistische basis-ggz een afname van het aandeel kortere producten (kort en transitie) geconstateerd, en een toename van het aandeel langere producten (intensief en chronisch). In de vrijgevestigde praktijk wordt het product chronisch echter nauwelijks ingezet, doordat het in 2014 bijna niet is ingekocht. Verder valt op dat als huisartsen naar een instelling verwijzen, het voornamelijk instellingen betreft die een poh-ggz hebben gedetacheerd.

De gemiddelde behandelkosten in de generalistische basis ggz lijken hoger dan die in de voormalige eerstelijns psychologische zorg; en in de gespecialiseerde ggz hoger dan in de voormalige tweedelijns zorg, wat mogelijk te verklaren is door de gemiddeld zwaardere doelgroep. Tevens is opvallend dat alle kosten stijgen, niet alleen de kosten van de huisarts/poh-ggz, maar ook die van de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz nemen toe.

 

In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat ze de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gevraagd ook aanbieders van generalistische basis-ggz vanaf volgend jaar te verplichten om wachttijden op hun website te publiceren. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer