Over de LVVP

Minister wil ROM via AMvB verplichtstellen

Minister wil ROM via AMvB verplichtstellen

04-02-2015 Print

Minister Schippers beantwoordde onlangs een aantal vragen van CDA-Kamerlid Bruins Slot, waarbij onder meer de vraag over de verplichting aan ggz-aanbieders om te ROM’en. Deze verplichting was eerder opgenomen in het bestuurlijk akkoord, dat de minister eind 2014 eenzijdig zegt te hebben opgezegd. Zij koerst nu op een (gedeeltelijke) verplichting via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) onder de Wkkgz.

Vraag van Kamerlid Bruins Slot: “Zal de verplichting om ROM-gegevens aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ, zoals u aangekondigd heeft in uw brief van 6 februari 2015, voor de gehele ggz-sector gaan gelden, ongeacht of de zorgverlener wel of niet gecontracteerd is? Bent u bereid bij de uitwerking van het plan om ROM-gegevens verplicht aan te leveren Actal te laten onderzoeken welke administratieve lasten deze verplichting met zich mee brengen? Zo nee, waarom niet?”

Antwoord minister Schippers: “De uitwerking van de kwaliteitseisen uit de genoemde brief zal gedeeltelijk worden vervat in de AMvB op grond van de nog te aanvaarden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De concept-AMvB zal na de zomer aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. De administratieve lasten van de kwaliteitseisen en de uitwerking ervan zullen worden onderzocht. Ik zal Actal daarbij betrekken.”

We wachten de concept-AMvB af.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer