Over de LVVP

Ministeriële regeling uitwisseling informatie zorgaanbieders en gemeenten

Ministeriële regeling uitwisseling informatie zorgaanbieders en gemeenten

04-02-2016 Print

We ontvingen van een aantal leden die kinderen en jeugdigen behandelen signalen, dat verschillende gemeenten de accountant opdracht geven om vertrouwelijke medische informatie op te vragen bij zorgaanbieders. Dit met het oog op toetsing op de rechtmatigheid van de zorg. We hebben het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een reactie gevraagd. We ontvingen een geruststellend antwoord van de VNG: de controlerende persoon is te allen tijde gehouden aan de geheimhoudingsplicht, en voor GGZ-cliënten zelfs aan het medisch beroepsgeheim.

De accountant van de gemeente mág in de inhoudelijk dossiers kijken, maar wel onder strikte voorwaarden. De gemeente hoeft dus niet te eisen dat de accountant van de aanbieder de controle doet. Dit is geregeld in artikel 6b van de Regeling Jeugdhulp. De voorwaarden komen erop neer:

  • dat vooraf een plan en doel zijn gespecificeerd,
  • dat de inzage in de dossiers proportioneel moet zijn en
  • dat er overleg moet zijn geweest met de zorgaanbieder.

Voor detailcontrole op dossiers van ‘ggz-kinderen’ geldt als extra voorwaarde dat de controlerende persoon onder het medisch beroepsgeheim valt. In dat geval zal de accountant niet zelf de controle mogen doen.

De regeling eist dus niet dat de aanbieder een accountantsverklaring overlegt. Wat VNG wel adviseert (en wat ook de toelichting op de regeling benoemt), is dat áls de aanbieder zelf een accountantscontrole op levering heeft laten doen, dat dát voor de gemeente meteen ook de verantwoording is over de levering. In dat geval hoeft de gemeente niet opnieuw te controleren – dat zou ook niet proportioneel zijn.
Specifiek moet de accountant het volgende vaststellen:

  • Er is een toekenning aanwezig voor de cliënten waaraan de opdrachtnemer ondersteuning biedt.
  • Er is een zorgplan aanwezig voor de cliënten waaraan de opdrachtnemer ondersteuning biedt.
  • Het zorgplan is voorzien van een handtekening van de cliënt of diens vertegenwoordiger.
  • De verantwoorde ondersteuning komt overeen met het zorgplan of (indien aanwezig) de beschikking.
  • De verantwoorde ondersteuning is geleverd.

 

Deze vijf punten uit het accountantsprotocol kunnen dus door de accountant van de gemeente worden gecontroleerd, maar ze kunnen ook door de accountant van de aanbieder worden vastgesteld, waarbij de gemeente haar beoordeling dan baseert op de constatering van de accountant van de aanbieder. De regeling legt niet vast of de ene of de andere route moet worden gekozen. Wat de regeling wel zegt, is dat als de gemeente een controle (onder de voorwaarden) wil doen, dat de aanbieder daaraan moet meewerken.

LVVP acht het correct dat er voor de jeugd-ggz een extra voorwaarde wordt gehanteerd, zodat de controlerende persoon te allen tijde is gehouden aan het medisch beroepsgeheim.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer