Over de LVVP

Ministeriële regeling voor uitwisseling persoonsgegevens jeugd-ggz

Ministeriële regeling voor uitwisseling persoonsgegevens jeugd-ggz

04-02-2015 Print

Vorige week heeft de LVVP deelgenomen aan een constructief overleg met VNG, VWS, LPGGz en een aantal andere branche- en beroepsverenigingen over de privacy in de Jeugdwet. Om de zorgverlening niet te stagneren, hebben partijen gesproken over een tijdelijke regeling die het in ieder geval mogelijk maakt om geleverde zorg te bekostigen, en eventueel in een later stadium te toetsen op rechtmatigheid. VWS stelt hiertoe een tijdelijke ministeriële regeling op, die klein en kaal zal zijn. In vervolg daarop zal een uitgebreidere regeling worden ontworpen in samenspraak met alle betrokken partijen, waaronder de LVVP.

Directe aanleiding is de eerder door verschillende partijen geconstateerde omissie in de Jeugdwet, waardoor een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van persoonsgegevens voor de bekostiging van de jeugdhulp ontbreekt. Deze omissie wordt hersteld in de Veegwet, die naar verwachting in het najaar gereed zal zijn. In afwachting daarvan is de uitwisseling van persoonsgegevens in het declaratieverkeer tussen aanbieders en gemeenten niet toegestaan, zo heeft ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) laten weten.

 

Wacht met aanlevering van gegevens

Sommige gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam en omgeving, vragen op dit moment toch om het aanleveren van in ieder geval het BSN-nummer. Wij adviseren om met aanleveren van deze gegevens te wachten op de tijdelijke ministeriële regeling die op zeer korte termijn (uiterlijk 1 juli) bekend zal zijn. In deze regeling zal exact worden vermeld welke gegevens mogen worden uitgewisseld om de levering van zorg te garanderen.

 

Brandbrief aan VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ons laten weten op de hoogte te zijn van deze problemen en hoopt dat die zo spoedig mogelijk worden opgelost. Wij vernemen van leden ondertussen in toenemende mate liquiditeitsproblemen, mede omdat niet alle gemeenten voorschotten verlenen. Om die reden hebben wij VNG een brandbrief gestuurd met de oproep om betaling van vrijgevestigden op zeer korte termijn mogelijk te maken of om voorschotten te verlenen. Op die manier kunnen vrijgevestigde k&j-professionals kinderen en jeugdigen met psychische problemen blijven behandelen en dreigt er geen krimp of sluiting van de praktijk.

 

Kamervragen over betalingsknelpunten vrijgevestigden jeugd-ggz en brandbrief aan de VNG
GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft staatssecretaris Van Rijn een aantal Kamervragen gesteld over het betalingsknelpunten waar vrijgevestigde k&j-zorgaanbieders mee kampen. Eerder informeerden wij alle Kamerleden hierover. Op basis van informatie vanuit de LVVP besteedde ook de NRC recentelijk aandacht aan deze problemen. Tot op heden zijn er in het hele land nog veel gemeenten die nota’s van vrijgevestigde zorgaanbieders niet uitbetalen. Dit wordt vooral veroorzaakt door softwareproblemen. Gemeenten hebben onvoldoende tijdig geanticipeerd op de aanbiederssoftware, zodat declaratieverkeer nu (nog) niet mogelijk is. We wachten de antwoorden van Van Rijn af en hopen dat deze soelaas zullen bieden. We houden zoals gebruikelijk een vinger aan de pols.

Kortom: wordt vervolgd!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer