Over de LVVP

Modelkwaliteitsstatuut geüpdatet, opnieuw indienen niet nodig

Modelkwaliteitsstatuut geüpdatet, opnieuw indienen niet nodig

12-04-2018 Print

Sinds 1 april jl. is er een update van het modelkwaliteitsstatuut beschikbaar. De wijzigingen zijn vooral tekstueel van aard; opnieuw indienen is dan ook niet nodig. De LVVP heeft gepleit voor eenduidige richtlijnen voor medebehandelaren, echter zonder resultaat: zorgverzekeraars blijven hier onderling verschillend beleid op maken. Weet u trouwens nog dat u uw actuele kwaliteitsstatuut goed vindbaar op uw praktijkwebsite dient te plaatsen? Indien u niet beschikt over een website, moet u uw kwaliteitsstatuut beschikbaar hebben in uw praktijk.

De nieuwe versie van het modelkwaliteitsstatuut geldt vanaf 1 januari 2019. De tekst is hier en daar verduidelijkt, maar bevat geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen. U hoeft uw eigen kwaliteitsstatuut dan ook niet opnieuw aan te bieden aan Zorginstituut Nederland (ZiNL) en te laten goedkeuren. Het modelkwaliteitsstatuut zal in de toekomst ook inhoudelijk herzien worden. We houden u op de hoogte.

 

Is uw kwaliteitsstatuut nog actueel?

Controleer of uw al goedgekeurde kwaliteitsstatuut nog steeds up-to-date is. Is uw praktijk bijvoorbeeld verhuisd, is de samenstelling van uw praktijk veranderd, zijn er wijzigingen in de contracten met zorgverzekeraars? Pas uw kwaliteitsstatuut telkens aan als er iets in uw praktijkvoering verandert. U bent verder verplicht uw kwaliteitsstatuut goed zichtbaar te publiceren op uw praktijkwebsite (zie de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz, artikel 7). Als u geen website hebt, moet u uw kwaliteitsstatuut op papier kunnen laten zien aan patiënten.

 

Medebehandelaarschap niet geformaliseerd

Bij de introductie van het kwaliteitsstatuut was het uitdrukkelijk de bedoeling om de inzet van medebehandelaren mogelijk te maken. Dit kan namelijk de kwaliteit van de geleverde zorg ten goede komen. Ook is het een kenmerk van professionaliteit als behandelaren de grenzen van hun eigen expertise kennen. Helaas zijn er zorgverzekeraars die de inzet van medebehandelaren in met name de generalistische basis-ggz onmogelijk maken.

De LVVP heeft gesprekken gevoerd met Zorgverzekeraars Nederland om te komen tot een normering van de werkverdeling van regiebehandelaren en medebehandelaren: hoeveel procent van de behandeling moet minimaal worden uitgevoerd door de regiebehandelaar en hoeveel procent mag maximaal door een medebehandelaar worden uitgevoerd? Als medebehandelaren maar een klein deel van de behandeling mogen uitvoeren, kunnen ze van weinig betekenis zijn voor de praktijk. Anderzijds vinden we dat patiënten recht hebben op de inzet van de regiebehandelaar, die in onze visie het grootste deel van de behandeling hoort uit te voeren.

Helaas zijn we niet uit deze impasse gekomen. Een gemiste kans, omdat zowel de LVVP als zorgverzekeraars hechten aan de inzet en maximale betrokkenheid van de regiebehandelaar. De LVVP accepteert echter geen percentages ten aanzien van de inzet van medebehandelaren die dusdanig laag zijn dat een waardevolle bijdrage aan de behandeling niet mogelijk is. En die bovendien het gevaar met zich meebrengen dat zorgverzekeraars ze gebruiken als afrekeninstrument. Zorgverzekeraars blijven hier dus onderling verschillend beleid op maken, al dan niet opgenomen in de contracten, polissen of aanvullende bepalingen.

 

Experimenteerruimte voor nieuwe beroepen in rol van regiebehandelaar

Met de update van het kwaliteitsstatuut is ook het ‘protocol experimenteerruimte’ ontwikkeld en vastgesteld. De rol van regiebehandelaar is voorbehouden aan een aantal specifieke beroepen (opgenomen in sectie 2 en/of 3 van het kwaliteitsstatuut). De experimenteerruimte biedt de mogelijkheid op dit onderdeel af te wijken van het kwaliteitsstatuut en te experimenteren met de inzet van professionals als regiebehandelaar die binnen het huidige kwaliteitsstatuut de rol van regiebehandelaar niet mogen vervullen. Mogelijk kan het betreffende beroep in een latere fase opgenomen worden in de lijst van regiebehandelaren. Meedoen met de experimenteerruimte kan niet zomaar: daarvoor geldt een aantal processtappen en moet aan inhoudelijke voorwaarden worden voldaan. Lees meer in het Protocol gecontroleerde experimenteerruimte GGZ Kwaliteitsstatuut.

 

Wilt u een kwaliteitsstatuut indienen? Kijk dan op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Ook interessant

Congrescommissie zoekt leden!

Met het geslaagde congres van september 2017 in het achterhoofd kijkt de congrescommissie alweer vooruit naar de nieuwe editie die najaar 2019 ...

Lees meer

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP ...

Lees meer