Over de LVVP

Modernisering wet BIG per 2019

Modernisering wet BIG per 2019

19-07-2018 Print

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) wordt aangepast. BIG-geregistreerde zorgverleners moeten vanaf 2019 hun BIG-nummer verplicht aan de patiënt melden. Ook kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting begin 2019 in werking.

De wijzigingen op een rij

 

  • Het melden van het BIG-nummer aan patiënt wordt verplicht.
  • De inspectie kan een BIG-geregistreerde direct op non-actief stellen in afwachting van een tuchtrechtelijk oordeel.
  • De tuchtrechter krijgt de bevoegdheid om BIG-geregistreerde zorgverleners een beroepsverbod op te leggen als sprake is van ernstig gevaar voor patiënten. Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij (een categorie van) patiënten behandelt.
  • ‘Onbetamelijk’ privégedrag van BIG-geregistreerden valt voortaan onder het tuchtrecht.
  • De publicatie van opgelegde tuchtmaatregelen bij boetes en berispingen is niet meer verplicht.
  • Er komt een tuchtklachtfunctionaris die de klager adviseert bij het formuleren en indienen van een tuchtklacht. De klager gaat voor het indienen van een tuchtklacht griffierecht van € 50 betalen en de zorgverlener kan, als de klacht (deels) gegrond is, veroordeeld worden om de proceskosten van de klager te betalen.

Ook interessant

3 op de 5 respondenten zet e-health in tijdens de behandeling

De LVVP heeft een enquête gehouden onder de leden over e-health. Hoe vaak wordt e-health ingezet, voor welke stoornissen ...

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 20 juli tot en met 20 augustus 2018 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 ...

Lees meer