Over de LVVP

Moet je voor alle ‘bestaande’ patiënten de zorgvraagtypering uitvoeren?

Moet je voor alle ‘bestaande’ patiënten de zorgvraagtypering uitvoeren?

20-01-2022 Print

Voor alle patiënten die u na 1 januari 2022 in behandeling neemt, voert u een zorgvraagtypering uit. Maar moet u voor patiënten die voor deze datum al in behandeling waren, ook een zorgvraagtypering uitvoeren?

In de handleiding zorgvraagtypering staat hierover het volgende:

“Bestaande patiënten
Er kan ook sprake zijn van patiënten die in 2021 al in zorg waren, en van wie deze zorg in 2022 wordt gecontinueerd (deze noemen we ‘bestaande patiënten’). Het zorgvraagtype moet bij deze patiënten op het eerstvolgende logische moment worden bepaald. Doorgaans is dit het moment waarop de (voortgang van de) behandeling wordt geëvalueerd. Omdat de meeste behandelingen vaker dan eens per jaar worden geëvalueerd, is de verwachting dat veel bestaande cliënten in de eerste helft van 2022 een typering krijgen. Elke zorgvraagtype heeft straks een termijn die richtinggevend is voor het moment van evalueren. Uiterlijk 1 januari 2023 moet ook voor de bestaande cliënten een zorgvraagtype worden bepaald.”

Er staat nergens dat u verplicht bent om eerst een zorgvraagtypering te doen voordat u de behandeling kunt afsluiten.

Stel dat u binnenkort van een aantal bestaande patiënten de behandeling afsluit, dan bent u dus niet verplicht om de zorgvraagtypering toch nog uit te voeren voordat u kunt afsluiten. Wel geldt dat je passend moet (be)handelen. In de passage hierboven leest u dat u op het eerstvolgende logische moment de zorgvraagtypering uitvoert, namelijk wanneer de voortgang van de behandeling wordt geëvalueerd. Leest u deze passage nog eens goed door.

Ook interessant

Declareer altijd met uw hoogste beroep

U declareert binnen het zorgprestatiemodel altijd met uw hoogste beroep. Bent u zowel psychotherapeut als gz-psycholoog? Dan declareert u dus ...

Lees meer

Wat is het tarief voor onverzekerde zorg?

De NZa heeft een tarief vastgesteld voor onverzekerde zorg. De LVVP heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nagevraagd hoe de ...

Lees meer