Over de LVVP

Wat moet er op de factuur staan?

Wat moet er op de factuur staan?

20-01-2022 Print

Veel leden vragen welke gegevens op de factuur moeten staan. Dit kunt u terugvinden in de informatievereisten in de Nadere Regeling. De LVVP stelt geen format factuur beschikbaar, maar adviseert u nadrukkelijk om met een goed elektronisch patiëntendossier (epd) te werken, zodat het facturatieproces goed verloopt.

Overigens is het op dit moment nog niet mogelijk om te factureren. Dat geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders. Wel is het mogelijk om te registreren, zowel voor gecontracteerde als voor ongecontracteerde zorg. Wat geregistreerd kan worden is vastgelegd in het Minimum Viable Product. Zie dit artikel voor meer informatie.

De informatievereisten aan de factuur vindt u in de Nadere Regeling. Zoals u kunt zien, is dit niet even eenvoudig gedaan. Het maken van een (format) factuur komt feitelijk neer op het bouwen van een module binnen het epd. Aangezien de epd-leveranciers niet op tijd klaar zijn om te factureren, kunt u zich voorstellen dat het voor de LVVP niet doenlijk is om een format factuur te maken. Daarnaast is de LVVP voorstander van het werken met een goed epd. Heeft u nog geen epd? Dan adviseren we u dringend om dit zo snel mogelijk te regelen. Zie de website van VG VIPP voor een keuze- en overstaphulp.

Een andere reden om met een epd te gaan werken, is dat u uw patiënten dient te typeren met de HoNOS+-vragenlijst, ofwel de zorgvraagtyperingstool. Deze online tool van de NZa is tijdelijk beschikbaar. De HoNOS+-vragenlijst wordt ingebouwd in de epd’s en zal op termijn (onbekend hoe lang) niet meer als aparte tool beschikbaar zijn.

Ook interessant

Kan zorgvraagtypering ROM vervangen?

Veel leden vragen de LVVP of de zorgvraagtypering met behulp van de HoNOS+ vragenlijst in de plaats komt van Routine ...

Lees meer

Declareer altijd met uw hoogste beroep

U declareert binnen het zorgprestatiemodel altijd met uw hoogste beroep. Bent u zowel psychotherapeut als gz-psycholoog? Dan declareert u dus ...

Lees meer