Over de LVVP

Wat u moet weten over diagnostiek

Wat u moet weten over diagnostiek

20-01-2022 Print

De LVVP krijgt veel vragen over diagnostiek(consulten). Veel kunt u terugvinden in het dossier zorgprestatiemodel op Mijn LVVP (alleen voor leden). In dit artikel zetten we nog een aantal zaken rondom diagnostiek op een rij.

Mag u in de vrije vestiging alleen diagnostiek (zonder behandeling) doen?
In de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is niet terug te vinden dat een vrijgevestigde behandelaar altijd dient te behandelen, en dat diagnostiekconsulten dus altijd gevolgd moeten worden door behandelconsulten. Volgens de NZa-regelgeving is het dus toegestaan dat een zorgverlener zich alleen richt op diagnostiek.

Maar let wel: in de contracten voor 2022 hebben sommige verzekeraars bepalingen opgenomen die het verbieden om alleen diagnostiek uit voeren zonder de intentie om daarna een behandeling te bieden (zie hieronder). Realiseert u zich dat zorgverzekeraars vrijgevestigde behandelaren contracteren voor het bieden van zorg c.q. behandeling en niet sec voor diagnostiek. Daarvoor worden veelal diagnostische centra ingeschakeld.

Is er een maximum aantal diagnostiekconsulten per behandeling?
De NZa heeft in de beleidsregel geen maximum aantal diagnostiekconsulten opgenomen. Ook is niet opgenomen dat er tijdens het behandeltraject niet opnieuw diagnostiek gedaan kan worden. In de NZa-regelgeving is vastgelegd dat het dan wel moet gaan om volwaardige diagnostiekconsulten. De beleidsregel zegt daarover het volgende:

“Diagnostiekactiviteiten kunnen ook onderdeel zijn van behandelconsulten, maar alleen consulten die enkel als doel hebben het uitvoeren van diagnostiek mogen als een diagnostiekconsult gedeclareerd worden.”

Overigens is het zo dat u na een bepaalde (review)periode opnieuw de zorgvraagtypering dient uit te voeren. Dit kan leiden tot een diagnostiekconsult. Bovenstaande beleidsregel moet dan wel van toepassing zijn.

Diagnostiek voorafgaand aan onverzekerde zorg
Er is wel een maximum gesteld aan het aantal diagnostiekconsulten dat gedeclareerd kan worden voorafgaand aan onverzekerde zorg. Dit vindt u terug in de Spelregels correct registreren en declareren (pag. 9-10):

“Bij een nieuw zorgtraject dat leidt tot een of meer diagnoses op de lijst onverzekerde diagnoses worden niet meer dan 4 diagnostiekconsulten uit de basisverzekering vergoed.”

In de toelichting staat onder andere: “De spelregel is nadrukkelijk geen vrijbrief om altijd 4 diagnostiekconsulten te registreren voordat geconstateerd kan worden dat er sprake is van een onverzekerde diagnose.”

Lees vooral de uitgangspunten en de toelichting bij deze spelregel (pag. 9-10) even door!

Beperking diagnostiek bij sommige zorgverzekeraars
In de overeenkomsten van de verschillende zorgverzekeraars zijn we nagegaan in hoeverre er een beperking is in het aantal diagnostiekconsulten dat men mag uitvoeren. Bij de meeste zorgverzekeraars zijn hier geen bijzonderheden over opgenomen in de overeenkomsten, maar bij Caresq, CZ en Menzis wel. Dit vindt u terug op Mijn LVVP.

Aandeel indirecte tijd in tarief diagnostiekconsulten

NB: lees deze update over de nieuwe prestatie psychodiagnostiek per 1-1-24.

Een aantal leden heeft ons laten weten dat zij vinden dat het tarief voor diagnostiekconsulten niet volstaat. Zij geven aan dat het aandeel indirecte tijd bij (complexe) diagnostiek veel hoger is dan het percentage opslag voor indirecte tijd dat in het consulttarief is opgenomen.

De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), op basis van kostenonderzoek. De tarieven zijn gebaseerd op gemiddelden. Bij het ene traject zal het aandeel indirecte tijd hoger zijn, bij het andere traject wellicht lager. De LVVP kan en mag niet iets vinden van de hoogte van de tarieven. Overigens is het wel zo dat de LVVP heeft gepleit voor het opnemen van diagnostiekconsulten in het zorgprestatiemodel. Aanvankelijk was er alleen sprake van behandelconsulten, maar dankzij de inzet van de LVVP zijn er ook diagnostiekconsulten gekomen met een hoger tarief (want een groter percentage opslag voor indirecte tijd) dan de behandelconsulten.

De NZa voert lopende het jaar weer een kostenonderzoek uit. Op basis daarvan worden de tarieven voor het nieuwe jaar vastgesteld. Verder is de LVVP van mening dat de inhoud van de zorg nooit gestuurd mag worden door een bekostigingssysteem. Dus als diagnostiek noodzakelijk is voor de behandeling, dan dient dit ook gedaan te worden.

Ook interessant

Wanneer komt de regiebehandelaar in beeld?

In de regelgeving van het zorgprestatiemodel is vastgelegd wanneer de regiebehandelaar uiterlijk bij de behandeling betrokken dient te worden. Ook ...

Lees meer

Kan zorgvraagtypering ROM vervangen?

Veel leden vragen de LVVP of de zorgvraagtypering met behulp van de HoNOS+ vragenlijst in de plaats komt van Routine ...

Lees meer