Over de LVVP

Monitor generalistische basis-ggz: toename patiënten bij poh-ggz

Monitor generalistische basis-ggz: toename patiënten bij poh-ggz

04-02-2016 Print

Recentelijk stuurde de minister een brief over de monitor generalistische basis-ggz naar de Tweede Kamer. In deze brief schrijft ze onder meer dat de huisartsenzorg er is voor de behandeling van lichte klachten en stoornissen. Ook schrijft ze dat ‘patienten met een lichte tot matige niet-complexe stoornis die niet in de huisartsenzorg kunnen worden behandeld, thuishoren in de generalistische basis-ggz’. De LVVP is het hier volstrekt mee oneens. Huisartsen zijn niet opgeleid en geëquipeerd om stoornissen te behandelen, dit geldt eveneens voor de poh-ggz. Uit het rapport blijkt dat de poh-ggz op grote schaal wordt ingezet. Veelal zijn dit door instellingen of zorggroepen gedetacheerde poh’s-ggz. Dit belemmert een adequate verwijzing naar vrijgevestigden. Er zijn naar de mening van de LVVP meerdere redenen voor de grote toename van het aantal patiënten dat wordt behandeld door de poh-ggz. 

Volgens de LVVP komt deze grote toename vooral en aanwijsbaar door:

  • het niet hoeven aanspreken van het eigen risico als men hulp krijgt in de huisartsenpraktijk
  • dat de functie poh-ggz wordt geclaimd door een diffuse groep zorgverleners die met een eigen interpretatie en particuliere invulling van een ‘beroep’ alle ruimte krijgt, terwijl de andere echelons worden beperkt in hun mogelijkheden goede zorg te bieden
  • dat een deel van de poh’s-ggz veel te ver gaat in de taakuitoefening en ook stoornissen behandelt
  • dat aan de inzet van de poh-ggz een pervers ‘verdienmodel’ ten grondslag ligt, omdat de huisarts een vaste bijdrage ontvangt naast een opslag per (dubbel)consult; er moet dus productie worden gedraaid (er is her en der zelfs al sprake van een wachtlijst)
  • dat een deel van de poh’s-ggz bij de huisarts is gestationeerd vanuit een ggz-instelling en standaard verwijst naar de moederinstelling (en dan veelal ook nog direct naar de gespecialiseerde ggz)
  • de inhoudelijke afbakening tussen de echelons – wat behoort tot de huisartsenzorg, de gb-ggz of g-ggz – als niet scherp wordt ervaren, waardoor velerlei interpretaties de boventoon voeren en praktijk zijn. Een duidelijke afbakening is hard nodig en is bovendien in het belang van de patiënt die nu onderbehandeld dreigt te worden.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer