Over de LVVP

Na aandringen LVVP schort VGZ aanleverplicht CQi- en ROM-data op

Na aandringen LVVP schort VGZ aanleverplicht CQi- en ROM-data op

06-09-2018 Print

Vorige week berichtten wij u dat VGZ in de contracten voor 2019 zorgaanbieders verplicht zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de landelijke benchmark. Op aandringen van de LVVP heeft VGZ de aanleverplicht opgeschort. VGZ zal vrijgevestigde aanbieders van ggz niet verzoeken om gegevens aan te leveren en zal geen gevolgen verbinden aan het niet aanleveren van gegevens zolang er geen nadere afspraken zijn gemaakt.

VGZ schort aanleververplichting op

Desgevraagd geeft VGZ aan dat ‘het vooralsnog niet handhaven van de bepaling in het contract, aansluit bij de (aanvullende) bepaling in onze overeenkomst die verwijst naar ‘vigerende wet- en regelgeving’. Het opschorten van de aanleververplichting valt daar wat ons betreft onder. Per abuis is deze clausule niet in alle aangeboden overeenkomsten opgenomen. De contractinformatie in de Vecozo-contracteermodule wordt hierop aangepast.’ VGZ heeft deze toelichting ook op de website geplaatst. Deze toelichting is rechtsgeldig.

 

Schrik in de benen vanwege hoge terugvorderingen

De LVVP heeft VGZ expliciet gevraagd naar de juridische status van deze toelichting. Onze leden tekenen immers voor de tekst in het contract en die is niet aangepast. Veel vrijgevestigden hebben de schrik in de benen vanwege de hoge terugvorderingen waarmee ze geconfronteerd zijn. Ze denken daarom wel drie keer na of ze aan de gestelde eisen kunnen voldoen voordat ze besluiten om een contract al dan niet te tekenen. VGZ heeft ons ervan verzekerd dat de toelichting op de website als rechtsgeldige aanvulling op het contract kan worden beschouwd.

 

Uitvoeren CQi en ROM belangrijk, maar dus niet aanleveren

Volgens het contract van VGZ bent u dus wel verplicht om te ROM’men en de CQi af te nemen, maar lever geen ROM- en CQi-data aan. VGZ geeft aan dat zij de verplichting in alle contracten hebben opgenomen, omdat zij het uitvoeren van CQi en ROM bijzonder belangrijk vinden. ‘Wij hebben hier in onze afwegingen expliciet bij stil gestaan, en realiseren ons dat de landelijke discussie over aanlevering ROM en privacy voorliggend is op deze bilaterale bepaling uit de overeenkomst. Dit houdt – net als het afgelopen jaar- in dat wij geen verzoek doen aan (vrijgevestigde) aanbieders om gegevens aan te leveren en geen gevolgen verbinden aan het niet aanleveren van gegevens aan een landelijke organisatie, zolang er landelijk geen nadere afspraken zijn gemaakt.’

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer