Over de LVVP

Naar een eigen taal voor kwaliteit: start tijdig met ROM”™en!

Naar een eigen taal voor kwaliteit: start tijdig met ROM”™en!

04-02-2014 Print

Niet behalen van response rates heeft gevolgen voor 2015

De ROM-portal van de NVVP bevat waardevolle data, op basis waarvan de NVVP een 'taal voor kwaliteit' kan ontwikkelen, die recht doet aan de professionele inzichten van de vrijgevestigd ggz-aanbieder. Dat is van cruciaal belang voor het creëren van een machtsbalans in de scheefgegroeide zorgmarkt. Het is daarbij relevant dat u als vrijgevestigd ggz-professional zo spoedig mogelijk start met het invoeren van de metingen in de ROM-portal, die tevens nodig zijn voor de per 2014 verplichte aanlevering van ROM-data aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) in het kader van afspraken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Het ziet ernaar uit dat u in 2014 over tenminste 15% van uw caseload complete ROM-data moet aanleveren aan SBG. Dit betekent dat als u 100 cliënten behandelt, u van 15 cliënten zowel een begin- als eindmeting aan dient te leveren met gegevens van een van de geschikte vragenlijsten. Deze response rates kunnen slechts worden gehaald, als u nu begint met ROM’en. Worden de response rates dit jaar niet behaald, dan kan dat gevolgen hebben voor 2015!

 

Voor de aanlevering aan SBG hanteert de NVVP de basis-ROM-set. Voor volwassenen dient tenminste een van de volgende vragenlijsten gebruikt te worden: OQ45, Core34, SCL-90 of BSI. Voor kinderen en jeugdigen dienen tenminste de S-Psy, CBCL of de SDQ gebruikt te worden. Daarnaast staat het u vrij om een of meerdere vragenlijsten te gebruiken, afhankelijk van wat u nodig vindt. Niet alle hiervoor genoemde vragenlijsten zijn opgenomen in het abonnement dat u afsluit met Reflectum. Zo dient u de SCL-90, BSI, CBCL en SDQ te activeren via de servicedesk van Reflectum en daarnaast nog de licentieprijs te betalen. Zie hier het overzicht van alle vragenlijsten en bijbehorende uitgevers.

De NVVP ziet er overigens op toe dat alle zorgverzekeraars zich individueel committeren aan de gemaakte afspraak en ons straks niet ongewenst verrassen met andere eisen. Overigens stellen enkele zorgverzekeraars het ROM’en als een voorwaarde voor het verkrijgen van een contract (Multizorg en CZ) of als voorwaarde voor het verkrijgen van een tariefdifferentiatie (Achmea, De Friesland, Menzis, DSW en VGZ).

 

ROM’t u al bij de NVVP ROM-portal en loopt uw contract met Reflectum in 2014 af?

Eind vorig jaar hebben wij u een mail gestuurd met een aanbieding van Reflectum. Als uw contract met Reflectum voor de NVVP ROM-portal dit jaar afloopt, kunt u nu nog gebruik maken van de huidige aanbieding. De nieuwe contractperiode gaat in als uw huidige contract afloopt. Klik hier voor meer informatie.

 

Biografische vragenlijst toegevoegd aan ROM-portal

Vanaf 9 januari 2014 is de ‘biografische vragenlijst voor volwassenen’ beschikbaar in de NVVP ROM-portal. Het is een lijst met 10 vragen, die in korte tijd is in te vullen. We willen gebruikers van onze ROM-portal vragen om deze vragenlijst eenmalig te laten invullen door elke cliënt (vanaf 18 jaar) die in behandeling is en waarbij men ROM-metingen uitvoert. Ook als de cliënt al langer in behandeling is, is het van belang dat de gegevens alsnog worden ingevuld. De gegevens kunnen namelijk ook nog voor de data over 2013 worden gebruikt. Het is de bedoeling dat u de vragenlijst voortaan standaard bij de beginmeting door nieuwe cliënten laat invullen. De biografische vragenlijst dient u momenteel zelf toe te voegen door middel van een nieuwe lijst in ‘vragenlijstbeheer’. De NVVP is in overleg met Reflectum om deze vragenlijst standaard aan de eerste meting toe te voegen. De biografische vragenlijst voor kinderen is nog in ontwikkeling. De biografische vragen zijn nodig om meer betekenis te kunnen geven aan de ROM-data. Enkele van deze vragen zijn tevens noodzakelijk voor de aanlevering aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

 

Enquête over het gebruik van de NVVP ROM-portal

Op 14 januari hebben wij een evaluerende enquête gestuurd aan alle gebruikers van onze ROM-portal. Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u dit melden via s.stomp@lvvp.info. De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren en doorontwikkelen van de NVVP ROM-portal.

 

Geen contract meer nodig met Uitgeverij Pearson

Vanaf 2014 kunt u direct de vragenlijsten van uitgeverij Pearson gebruiken. Maakt u regelmatig gebruikmaken van bijvoorbeeld de SCL-90, BDI, CDI, STAI, of UCL, dan is het niet langer nodig om vooraf een overeenkomst af te sluiten met Pearson. Indien de SCL-90 of een andere vragenlijst van Pearson nog niet is geactiveerd (dat is zichtbaar in de nieuwe lijst) dan kunt u daartoe eenmalig een verzoek indienen bij Reflectum. Daarnaast heeft Reflectum ook met de uitgevers Aseba, Valk, Corenet, Scott Miller en Youth in Mind een overeenkomst gesloten, waarbij de lijst direct mag worden geactiveerd. De facturatie van kosten verloopt via Reflectum. U betaalt alleen de licentieprijs per vragenlijst. Zie hier het overzicht van alle vragenlijsten en bijbehorende uitgevers.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer