Over de LVVP

Nederlandse Zorgautoriteit gaat kostprijsonderzoek ggz uitvoeren

Nederlandse Zorgautoriteit gaat kostprijsonderzoek ggz uitvoeren

06-09-2018 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat dit najaar een kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) uitvoeren. Een vooraankondiging hiervan is gepubliceerd op de website van de NZa. Met de uitkomsten wil de NZa de tarieven van de ggz per 2020 herijken. De LVVP is voorstander van een dergelijk onderzoek.  Ook u kunt benaderd worden voor deelname.

De tarieven voor de meeste prestaties in de ggz en fz zijn sinds 2014 jaarlijks geïndexeerd. Sinds die tijd heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden. In 2014 is de generalistische basis-ggz ingevoerd. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ggz-zorg voor jeugd. Daarnaast wordt gewerkt aan het nieuwe zorgclustermodel: een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg.

 

Ook tarieven gb-ggz onder de loep

De LVVP is dan ook voorstander van een dergelijk onderzoek. Bovendien biedt het ook een mogelijkheid om de tarieven en prestaties in de gb-ggz nauwkeurig onder de loep te nemen. De LVVP heeft erop aangedrongen dat dit nadrukkelijk wordt meegenomen in het onderzoek.

 

Kosten 2017 vormen uitgangspunt

De uitvraag van kosten over het kalenderjaar 2017 vormt de basis van het onderzoek. Deze uitvraag start in december 2018. Op basis van de uitkomsten berekent het onderzoeksbureau de kostprijzen. Deze vertaalt de NZa vervolgens naar nieuwe, passende tarieven per 2020.

 

Ook u kunt benaderd worden voor deelname

De NZa wil via een expertgroep aanbieders, zorgverzekeraars en branchepartijen bij het traject betrekken. Ook u kunt als zorgaanbieder geselecteerd worden om mee te doen aan het kostenonderzoek. U ontvangt daarvan dan binnenkort een afzonderlijk bericht.

Ook interessant

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer