Over de LVVP

Nederlandse Zorgautoriteit publiceert monitor contractering ggz

Nederlandse Zorgautoriteit publiceert monitor contractering ggz

05-06-2019 Print

Vorige week publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de resultaten van de monitor contractering ggz. Deze monitor komt voort uit het hoofdlijnenakkoord voor de ggz. Hierin is afgesproken om contractering van zorg te stimuleren en het contracteerproces te verbeteren. De NZa zal jaarlijks de afspraken monitoren die zijn gemaakt om contractering te stimuleren. Deze eerste monitor is een nulmeting. Deze zomer volgt bovendien een verdiepend onderzoek, waarin aandacht wordt besteed aan de vraag wanneer het voor een zorgaanbieder aantrekkelijk is om te contracteren en wat de verzekeraar gedaan heeft om dat te stimuleren. De LVVP is blij met de aandacht hiervoor en werkt actief mee aan deze onderzoeken.

Bij enkele onderdelen van de monitor zet de LVVP kanttekeningen.

  • Zo wordt genoemd dat een deel van de vrijgevestigden niet kan voldoen aan de kwaliteitseisen van de verzekeraar, terwijl onderbelicht is dat deze eisen in de ogen van zorgaanbieders juist niets met kwaliteit van doen hebben, maar eerder controle-instrumenten zijn.
  • Ook wordt aangegeven dat een meerderheid van de zorgaanbieders een meerjarencontract heeft afgesloten. Dat wekt een verkeerde indruk, omdat meerjarencontracten zeker niet de norm zijn. Slechts enkele partijen (Zilveren Kruis, De Friesland en DSW) maken gebruik van meerjarencontracten.
  • Ten slotte is aangegeven dat de patiëntenstops naast omzetplafonds ontstaan door capaciteitstekorten. Dat laatste kan indirect het gevolg zijn van die omzetplafonds. Er is namelijk zelden budget beschikbaar voor opleidelingen of personeelsuitbreiding. Uitbreiding van capaciteit wordt daarmee bemoeilijkt.

Ook interessant

Menzis trekt uitspraak 2014 door naar de jaren 2015-2017 voor LVVP-leden

Op 20 februari 2019 won de LVVP de arbitragezaak tegen zorgverzekeraar Menzis. De klacht van de LVVP had betrekking op het normatieve ...

Lees meer

Vanaf 2022 geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, (gb-ggz) gespecialiseerde ggz (...

Lees meer