Over de LVVP

Nederlandse Zorgautoriteit start kostprijsonderzoek ggz en fz

Nederlandse Zorgautoriteit start kostprijsonderzoek ggz en fz

04-10-2018 Print

Zoals we eerder berichtten, start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Meedoen is verplicht. De LVVP krijgt veel vragen van leden over onduidelijkheden in de vooraankondiging. We hebben hiervan melding gedaan bij de NZa en aangedrongen op duidelijke communicatie over het onderzoek.

De NZa heeft 724 vrijgevestigde zorgaanbieders in de ggz en fz benaderd en hen gevraagd ‘om tijd te reserveren in december ‘18/januari ’19 om aan hun informatieverplichting te kunnen voldoen’.

 

Summiere informatie leidt tot verwarring

De LVVP krijgt veel vragen over onduidelijkheden in de vooraankondiging, onder andere over het verplichte karakter van het onderzoek, de benodigde tijdsinvestering, met wie de verstrekte gegevens worden gedeeld en of dit geanonimiseerd gebeurt, of ontheffing mogelijk is, of er een financiële tegemoetkoming tegenover staat, et cetera. De summiere informatie die nu is verstrekt roept verwarring, onrust en tegenwerking op; en dat zou jammer zijn voor het welslagen van de operatie.

 

LVVP dringt aan op heldere communicatie

De LVVP heeft daarom de ontvangen vragen van leden verzameld en bij de NZa neergelegd. We hebben de NZa verzocht om -wellicht op een wat uitnodigender manier- meer duidelijkheid te verschaffen over de ins en outs van het onderzoek en wat er concreet van de aanbieders wordt verwacht (wie, wat, wanneer, tijdsinvestering, verplichtingen, ontheffing etc.). Een heldere en concrete Q&A zou hierbij behulpzaam zijn. Inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u richten aan de NZa zelf.

Ook interessant

Minister beantwoordt vragen over wachttijden en zorgplicht

NVVP blijft belang van matched care onderstrepen

Lees meer

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer