Over de LVVP

Nieuw format voor uw kwaliteitsstatuut: uw actie is nodig

Nieuw format voor uw kwaliteitsstatuut: uw actie is nodig

25-06-2020 Print

Alle regiebehandelaren in de ggz dienen een persoonlijk kwaliteitsstatuut te hebben. De onderliggende basis hiervoor is het zogenaamde model-kwaliteitsstatuut voor de ggz. Dit model is een levend document: in januari 2020 is versie 2.0 gepubliceerd. Ook zijn toen de formats voor instellingen en vrijgevestigden aangepast. Deze vernieuwingen zijn nu verwerkt op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, de website waar u uw eigen kwaliteitsstatuut (ks) registreert en bijhoudt. De geldigheid van uw huidige goedgekeurde ks is verlengd tot 1 juli 2021. Uw actie is echter wel nodig: pas uw eigen ks op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Doe dit meteen even, dan heeft u er verder geen omkijken meer naar.

De vernieuwing van het model is verwerkt in de website voor registratie van uw kwaliteitsstatuut www.ggzkwaliteitsstatuut.nl De aanpassingen zijn ingegaan op donderdag 18 juni 2020 09:00 uur.

Nieuwe zorgaanbieder en nog geen ks?
Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Dan vult u sinds 18 juni 2020 meteen het nieuwe kwaliteitsstatuut (versie 2.0) in. Onderstaande is dan niet op u van toepassing.

De wijzigingen op hoofdlijnen

 1. De nieuwe formats voor vrijgevestigden (sectie II) en instellingen (sectie III) zijn verwerkt in de online omgeving op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
  • Er zijn enkele vragen toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Ook is bij een aantal vragen een opmerking over de AVG geplaatst.
  • De toetsingscriteria zijn aangepast voor de nieuwe formats. De formats en de (nieuwe) toetsing worden toegepast bij het indienen van een aangepast en een nieuw kwaliteitsstatuut.
  • De nieuwe formats zijn opgesteld als een verbetering met enkele nieuwe vragen. Het is de bedoeling dat u deze formats gaat gebruiken. Maak de aanpassing zodra u kunt, maar uiterlijk voor 1 juli 2021. Dit is noodzakelijk om voor 2022 te kunnen contracteren.
  • Dient u vanaf 18 juni 2020 een nieuw of een aangepast ks in? Dan is de pdf die u hiervan kunt downloaden in overeenstemming met de nieuwe formats.
 2. Tekstuele aanpassingen en verbeteringen op de website.
 3. Bij de algemene gegevens kunt u een tweede e-mailadres toevoegen, zodat in de toekomst gemakkelijker contact met u gelegd kan worden. De uitkomst van de toetsing van uw ks ontvangt u nog steeds op het e-mailadres waar uw account op geregistreerd staat.

 

Inhoudelijke wijzigingen
Inhoudelijk zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in versie 2.0 van het model kwaliteitsstatuut:

 • Recht om ingezet te worden als regiebehandelaar: behandelaren die voldoen aan gestelde eisen om regiebehandelaar te zijn, hebben het recht om ook daartoe te worden ingezet. Dit is verduidelijkt in de tekst.
 • Medebehandelaar in vrijgevestigde praktijk: in sectie II is verduidelijkt dat de medebehandelaar ook in de vrijgevestigde praktijk kan worden ingezet. De regiebehandelaar voert de diagnostiek en behandeling hoofdzakelijk zelf uit, maar kan in specifieke situaties een medebehandelaar inzetten.
 • Aanspreekpunt en regiebehandelaar: in sectie III (voor instellingen) is verduidelijkt dat de patiënt recht heeft op de regiebehandelaar als eerste aanspreekpunt. In de praktijk kan op grond van diverse overwegingen de medebehandelaar ook aanspreekpunt voor de patiënt zijn. Hierover maken regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt nadere afspraken; in het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder wordt verduidelijkt op welke wijze dat plaatsvindt.
 • Multidisciplinair overleg: in sectie III (voor instellingen) is opgenomen dat er minimaal éénmaal per jaar en/of bij voorgenomen ontslag overleg plaats vindt in het multidisciplinair team. Instellingen leggen in het Kwaliteitsstatuut vast in welke situaties bespreking in het multidisciplinair team plaatsvindt.
 • ROM: verwijdering van een aantal passages over de aanlevering van ROM-gegevens.

 

Wat is het effect van de wijziging?

Impact covid-19 pandemie
Het nieuwe model kwaliteitsstatuut en de bijbehorende formats zijn in januari 2020 opgenomen in het register en de mogelijkheid om uw kwaliteitsstatuut conform het register aan te passen is beschikbaar vanaf 18 juni 2020. De landelijke werkgroep kwaliteitsstatuut is zich ervan bewust dat daartussen de covid-19 pandemie ons heeft getroffen. Om administratieve overlast te voorkomen, wordt de geldigheid van een huidig goedgekeurd kwaliteitsstatuut verlengd zodat u meer tijd heeft om een en ander aan te passen. De wijzigingen en inspanning zijn beperkt en daarom wordt iedereen verzocht om het kwaliteitsstatuut op orde te brengen met de nieuwe formats, uiterlijk voor 1 juli 2021.

Geldigheid kwaliteitsstatuut
Uw huidige kwaliteitsstatuut is, indien het de status goedgekeurd heeft, geldig tot in ieder geval 1 juli 2021 ten behoeve van contractering en tot uiterlijk 31 december 2021 ten behoeve van declareren. Pas uw kwaliteitsstatuut daarom aan.

Rekening houdend met de covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan, is er voor gekozen om de einddatum van goedgekeurde kwaliteitsstatuten te verlengen tot 1 juli 2021. Begin tijdig met het vernieuwen! Dat is een verbetering van uw ks en bovendien voorkomt het problemen met de geldigheid van het ks. U kunt de status van uw ks controleren door in te loggen op de website https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login. De status is rechts bovenin zichtbaar.

De planning voor de invoering van het nieuwe ks is als volgt:

 • 1 juli 2021 (deadline!): pas vóór 1 juli 2021 uw ks aan volgens het nieuwe format. Let op: dit is noodzakelijk voor het sluiten van contracten met zorgverzekeraars voor 2022! Log hiervoor in op https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login en ga naar ‘algemene gegevens’ of ‘statuut invullen/wijzigen’. Om u werk te besparen, zijn bekende gegevens waar mogelijk al voor u ingevuld.
 • Tot 1 september 2021: Mediquest* controleert uw ks, u corrigeert waar nodig en Mediquest keurt goed.
 • Vanaf 1 september 2021: u beschikt over een goedgekeurd ks in het nieuwe format.
 • 31 december 2021 (deadline!): uw oude ks (van voor 18 juni 2020) is geldig tot en met 31 december 2021. Daarna vervalt deze. Heeft u op 1 januari 2022 geen nieuw, goedgekeurd ks, dan worden uw declaraties afgewezen!

* Mediquest is de partij die de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl beheert.

Aanpassen kwaliteitsstatuut
Als u kiest om uw kwaliteitsstatuut aan te passen, dan zult u merken dat u werk bespaard wordt door zo veel mogelijk informatie van uw huidige kwaliteitsstatuut over te nemen. Dat vermindert het opnieuw invullen van informatie die al bekend is. De veranderde en aanvullende vragen moet u dan invullen om uw kwaliteitsstatuut opnieuw in te dienen. Op dit kwaliteitsstatuut gelden vanzelfsprekend ook de aangepaste toetsingscriteria van versie 2.0 van het model kwaliteitsstatuut. U kunt uw kwaliteitsstatuut aanpassen door in te loggen op de website https://ggzkwaliteitsstatuut.nl/Account/Login en vervolgens naar ‘algemene gegevens’ of ‘statuut invullen/wijzigen’ te navigeren.

Vragen?

Ook interessant

Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Niet alleen de LVVP, ook de stichting handhaving vrije artsenkeuze, de LHV en de VvAA zijn in toenemende mate ongerust ...

Lees meer

1 juli 2020: recht op elektronische inzage/afschrift dossier voor patiënten

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en elektronisch afschrift van hun medisch dossier. Wat betekent dit ...

Lees meer