Over de LVVP

Nieuw functieprofiel voor poh’s-ggz en kwaliteitsregister per 2021

Nieuw functieprofiel voor poh’s-ggz en kwaliteitsregister per 2021

09-07-2020 Print

Een goede beschrijving en daarmee ook begrenzing van de functie van de poh-ggz ontbrak, evenals eenduidigheid in de uitvoering van deze functie. Naargelang het beroep dat de functie uitoefende, werd er invulling aangegeven. Daarom is er is een functieprofiel voor de poh-ggz opgesteld. Ook komt er een verplicht kwaliteitsregister.

De poh-ggz – die valt onder de huisartsenzorg – is er ter ondersteuning van en werkt onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. De werkzaamheden van de poh-ggz betreffen het nader analyseren en uitdiepen van hulpvraag en klachten, begeleiding en kortdurende behandeling. Zo nodig vindt verwijzing plaats naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Dat was ook het uitgangspunt voor het opstellen van het functieprofiel. Bij het formuleren van de competenties van de poh-ggz is aangesloten bij de zogeheten ‘kenmerkende beroepsactiviteiten’ van de huisarts. Leidend in het werk van de poh-ggz zijn de NHG-standaarden, aangevuld met voor de huisartsenzorg relevante kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken uit de ggz. Het functie- en competentieprofiel vindt u hier.

Per 2021 verplicht kwaliteitsregister

Iedere in Nederland werkzame poh-ggz zal zich met ingang van 2021 in een kwaliteitsregister moeten registreren. Doel van het register is de deskundigheid van de poh-ggz op een transparante en toetsbare wijze te borgen.

Ook interessant

Consumer Quality index (CQi) voor de ggz vernieuwd

De Consumer Quality index (CQi) voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is herzien. Samen met patiëntenvereniging MIND, ...

Lees meer

Zorgdomein en Independer geven foutieve informatie over vergoedingen

Zowel Independer als Zorgdomein gaan informatie geven over de contractering van specifieke praktijken. Deze informatie is openbaar: in uw kwaliteitsstatuut ...

Lees meer