Over de LVVP

Nieuw: handreiking inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden

Nieuw: handreiking inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden

04-02-2015 Print

De LVVP, NVO, NVvP en het NIP hebben in overleg met het LPGGz een 'handreiking inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden' opgesteld, die afgelopen vrijdag is gepunbliceerd. De handreiking levert een bijdrage aan een effectief en gestructureerd contracteerproces voor de jeugd-ggz tussen inkoopmedewerkers van gemeenten en vrijgevestigde jeugd-ggzprofessionals. Vrijgevestigde zorgaanbieders bieden thuisnabije en laagdrempelige zorg en zijn daardoor een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke zorgaanbod.

We vertrouwen erop dat gemeenten deze handreiking daadwerkelijk gaan gebruiken bij het komende contracteerproces, zodat er in elke gemeente een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is van jeugd-ggz. U kunt de handreiking gebruiken in uw digitale communicatie met derden. De printversie van de handreiking in zwart-wit kunt u hier downloaden.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer