Over de LVVP

Nieuw informatieprotocol beleidsinformatie jeugd

Nieuw informatieprotocol beleidsinformatie jeugd

04-02-2017 Print

Zorgaanbieders in de jeugd-ggz zijn conform de Jeugdwet verplicht om ‘beleidsinformatie jeugd’ bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan te leveren. De gegevens die aangeleverd moeten worden, zijn opgenomen in het ‘informatieprotocol beleidsinformatie jeugd’. Op 21 juli jl. is een nieuwe versie gepubliceerd, die per 1-1-2018 ingaat. In de beleidsinformatie is een nieuw onderdeel opgenomen: het aanleveren van outcome-gegevens (hoofdstuk 4 in het protocol). Het aanleveren van outcome is reeds opgenomen in de Jeugdwet.

In tegenstelling tot andere partijen waaronder VWS, hebben LVVP en NVvP bij deze aanpassing kritische kanttekeningen geplaatst. We vragen ons af of zulke gegevens aangeleverd kunnen worden bij het CBS als zelfstandig bestuursorgaan, aangezien het contract tussen aanbieder en gemeente een privaatrechtelijke aangelegenheid is. In de volwassenen-ggz speelt op dit moment over ROM nog een hevige discussie over toestemmingsvereiste, governance en gebruik. Er is naar onze mening op dit moment nog onvoldoende helderheid over de grondslag voor de data-aanlevering van outcome (privaatrechtelijk of wettelijk). We willen voorkomen dat we bij de jeugd-ggz dezelfde fouten worden gemaakt als bij de volwassenen-ggz. Ook hebben wij vragen bij de gekozen outcome-variabelen. Er lopen momenteel nog diverse pilots, zogeheten proeftuinen, over de meetinstrumenten die eventueel gebruikt kunnen worden om outcome te meten.

Overigens is het pas mogelijk om outcome-gegevens aan te leveren als het Besluit Jeugdwet is aangepast; dat kan medio 2018 gebeuren.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer