Over de LVVP

Nieuw samenwerkingsverband in Noordwest Overijssel in strijd tegen wachtlijsten

Nieuw samenwerkingsverband in Noordwest Overijssel in strijd tegen wachtlijsten

21-12-2022 Print

Op 15 november jl. hebben 26 partijen in de regio Noordwest Overijssel een samenwerkingsovereenkomst getekend in de strijd tegen de ggz-wachtlijsten. De partijen gaan één centraal aanmeldpunt opzetten voor mensen met mentale klachten in deze regio.

Concreet gaan de partijen de volgende drie punten realiseren:

  • “Eén centraal aanmeldpunt opzetten voor mensen met mentale klachten in de regio
  • Elkaar inzicht geven in de afzonderlijke wachtlijsten en gezamenlijk bekijken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden
  • Acute geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het versneld inzetten en afbouwen van zorg vóór en ná een dreigende crisissituatie.

 

De deelnemers aan de samenwerkingsovereenkomst zijn: Dimence, Mindfit, Transfore, Eleos, HSK, Tactus Verslavingszorg, Forte GGZ, PsyQ Zwolle, Prisma Psychologie, RIBW Groep Overijssel, Stichting WijZ, WerV, Dokter Bosman, Uw Psychiater, GGZ Centraal, Medrie, Gemeente Zwolle, Gemeente Kampen, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Dalfsen, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Staphorst, Gemeente Ommen, Gemeente Hardenberg, Zilveren Kruis en VGZ.

Aansluitend bij Integraal Zorgakkoord
Het centraal aanmeldpunt sluit aan bij de ambities van het landelijke Integraal Zorgakkoord dat recent is gesloten, met name de ambitie om de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz te versterken. Dit aanmeldpunt moet de toegankelijkheid van de ggz verbeteren en de wachttijden verminderen. Gemeenten zullen hierin een belangrijke rol krijgen aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een stevige sociale basis en het bevorderen van gezondheid en preventie voor hun inwoners.

Meer weten? Neem contact op met Proscoop
Proscoop, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland, adviseert en ondersteunt de partijen bij de totstandkoming van het convenant en de verdere uitwerking ervan in de komende jaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Meliesie, adviseur bij Proscoop en onafhankelijk voorzitter Taskforce Wachttijden GGZ regio Zwolle via telefoonnummer 055-50 58 610 of per e-mail info@proscoop.nl.

Het hele artikel kunt u nalezen op de website www.wegvandewachtlijst.nl.

Ook interessant

Al 150 deelnemers ontvingen gratis ondersteuning via VG Digitaal

Inmiddels hebben zo’n 150 vrijgevestigde ggz-professionals gebruik gemaakt van de ondersteuning die VG Digitaal biedt bij het (optimaal) gebruik maken ...

Lees meer

Eerste lijn kritisch over wetsvoorstel Wibz: opnieuw lastenverzwaring

In een brief aan minister Helder hebben negen eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, hun kritiek geuit op het Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering ...

Lees meer