Over de LVVP

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

13-12-2018 Print

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De factsheets zijn openbaar toegankelijk en staan op de website over www.huiselijkgeweld.nl.

Er bestaan veel verschillende typen huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet alleen (ex-)partnergeweld en kindermishandeling komt voor, maar ook ouderenmishandeling, online seksuele intimidatie van jongeren, jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelaren of  vrouwelijke genitale verminking. Bij al deze typen geweld kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Daarom is er in het kader van dit project voor elk type geweld een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft. De factsheets zijn in het Nederlands; er wordt nog gewerkt aan versies in het Engels.

 

Meldcode
De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle typen geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, waaronder psychologen en psychotherapeuten.

Ook interessant

Documenten voor gemeenten over vrijgevestigden in de jeugd-ggz

De intermediair bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Annemarie van der Meer, heeft twee documenten ontwikkeld voor gemeenten over de rol ...

Lees meer

Arbitrage tegen CZ inzake onduidelijkheid alternatief voor KiBG

Op 20 november jl. zat de LVVP tegenover CZ bij de arbiter van het Nederlands Arbitrage Instituut. Zoals eerder bekend gemaakt ...

Lees meer