Over de LVVP

Nieuwe fraudewet biedt onvoldoende rechtsbescherming voor zorgverleners

Nieuwe fraudewet biedt onvoldoende rechtsbescherming voor zorgverleners

28-01-2021 Print

Er is een wetsvoorstel in de maak om de bestrijding van fraude in de zorg efficiënter vorm te geven. Deze nieuwe wet maakt het – onder andere – mogelijk om een register op te zetten waarin van fraude verdachte zorgverleners en rechtspersonen worden vermeld. Een groot aantal beroepsverenigingen, waaronder de LVVP, hebben kritiek op deze wet: ze vinden onder andere dat zorgverleners onvoldoende mogelijkheden hebben om weer uit het register geschrapt te worden. Daarom pleitten ze er in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie van VWS voor om dit wetsvoorstel controversieel te verklaren en de behandeling door te schuiven naar het volgende kabinet. We zijn blij te kunnen melden dat de vaste Kamercommissie van VWS hier gisteren, op 27 januari, toe besloten heeft.

Onvoldoende rechtsbescherming
Deze wet in wording, de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz), maakt het mogelijk dat instanties als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Belastingdienst, maar ook zorgverzekeraars en gemeenten, gegevens over vermeende fraude delen en dat namen van zorgverleners en rechtspersonen worden opgenomen in een Waarschuwingsregister zorgfraude.

In het nieuwe wetsvoorstel schuilt echter een groot gevaar: een individuele zorgverlener heeft nauwelijks reële juridische mogelijkheden – en daardoor onvoldoende rechtsbescherming – om in het geweer te komen tegen een onterechte verdenking van fraude in de zorg bij deze verhoudingsgewijs machtige partijen (gemeenten en zorgverzekeraars). De persoonlijke gevolgen daarvan kunnen voor de individuele zorgverlener immens groot zijn; denk aan beëindigen van contracten of uitgesloten worden van contractering. Iemand kan op de lijst komen, of daarop blijven staan, terwijl er bijvoorbeeld (nog) geen onderzoek is gedaan, of als de inschrijving in het register na onderzoek onterecht blijkt.

Daarnaast vinden de beroepsverenigingen het belangrijk dat zij bij de concrete uitwerking van het wetsvoorstel en de daarin genoemde middelen en instrumenten betrokken worden. Dat is nu niet gewaarborgd.

Ongewenste stapeling van controleregels
Bovendien, zo merken de verenigingen op, is er al veel (nieuwe) wet- en regelgeving is om zorgfraude te voorkomen. Dit leidt tot een voor de zorg ongewenste stapeling van controle- en verantwoordingsregels. De administratieve lastendruk stijgt en dat gaat ten koste van het verlenen van zorg aan de patiënt.

Verzoek om wetsvoorstel controversieel te verklaren ingewilligd
De beroepsverenigingen verzochten daarom de leden van de vaste commissie voor VWS om – gezien de demissionaire status van het kabinet – dit wetsvoorstel controversieel te verklaren, en daarmee over te hevelen naar het volgende kabinet. We zijn blij dat dit gisteren, op 27 januari jl. inderdaad is besloten.

Het onderwerp zal in het nieuwe kabinet echter weer opnieuw geagendeerd worden. De gezamenlijke beroepsverenigingen blijven het verdere traject volgen en zullen bij relevante ontwikkelingen aan de bel trekken.

Ook interessant

Verduidelijking van de verplichte aansluiting bij pensioenfonds PFZW

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de regels voor verplichte aansluiting bij het pensioenfonds van PFZW gewijzigd. Verschillende leden hebben hierover ...

Lees meer

Gesprekshandreiking om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

Het Verwey-Jonker instituut deed onderzoek naar het geweld en de problemen bij gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en ...

Lees meer