Over de LVVP

Nieuwe geschillencommissie zorgcontractering zoekt arbiters

Nieuwe geschillencommissie zorgcontractering zoekt arbiters

04-02-2016 Print

Voor de op 2 juni 2016 opgerichte onafhankelijke geschilleninstantie zorgcontractering (zie bovenstaand artikel), zoeken de branche- en beroepsorganisaties van zorgverzekeraars en van zorgaanbieders naar geschikte kandidaten voor de functie van mediator, bindend adviseur en/of arbiter. Voldoet u aan het profiel?

De uitvoering van de geschilleninstantie wordt operationeel en is ondergebracht bij een bestaande geschilleninstantie, het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de geschillenoplossing en -beslechting op het terrein van zorgcontractering.

Convenantspartijen werken samen met het NAI nu al actief aan de opbouw van een bestand van enkele tientallen deskundige mediators, bindend adviseurs en arbiters en die een poule gaan vormen voor benoeming bij de oplossing respectievelijk beslechting van concrete geschillen over zorgcontractering. Deze poule wordt specifiek voor de zorg ingericht en door het NAI beheerd (de zogenoemde NAI sublijst Zorgcontractering).

 

Kandidaten voor de functie van mediator/bindend adviseur/arbiter moeten voldoen aan deze eisen:

  • academisch denkniveau;
  • van onbesproken gedrag;
  • behorend tot de top op eigen vakgebied of in de eigen sector van de zorg;
  • beschikken over actuele kennis van de zorg; en
  • extra eis mediator (ingeschreven staan in het MfN-register, voormalig NMI-register).

 

De kandidaten voor deze functies (meerdere functies door dezelfde persoon zijn mogelijk) worden door het NAI voor aanvang op hun werkzaamheden voorbereid tijdens een speciale scholingsdag. Het betreft betaalde werkzaamheden.

Mediators, bindend adviseurs en arbiters dienen voldoende onafhankelijk te zijn om hun rol goed te kunnen vervullen. Ook wordt door het NAI een antecedentenonderzoek gedaan en wordt nagegaan of in concrete, voorkomende gevallen geen sprake is van belangen in of bij een zaak.

 

U kunt zich kandidaat stellen via j.janssen@lvvp.info of rechtstreeks bij de NAI via secretariaat@nai-nl.org.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer