Over de LVVP

Nieuwe gespreksronde over invulling hoofdbehandelaarschap

Nieuwe gespreksronde over invulling hoofdbehandelaarschap

04-02-2014 Print

NVVP staat pal voor de vrijgevestigde gz-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en psychotherapeut

Recentelijk zijn de gesprekken over het hoofdbehandelaarschap weer opgestart. De brief van de minister van 2 juli 2013 betrof de jaren 2014 en 2015. De ambitie lijkt om een onafhankelijke commissie in te stellen die gaat adviseren in een veldnorm voor het hoofdbehandelaarschap. Om te waarborgen dat er ook daadwerkelijk een gedragen veldnorm komt, heeft de NVVP geadviseerd om de commissie naast een onafhankelijke voorzitter te bemensen met de partijen uit het bestuurlijke akkoord.  De gesprekken hierover zullen de komende weken geïntensiveerd worden.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer