Over de LVVP

Nieuwe keuzewebsite ggz in ontwikkeling

Nieuwe keuzewebsite ggz in ontwikkeling

04-02-2017 Print

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) gaat een keuzewebsite voor de ggz ontwikkelen. De site wordt gemaakt voor cliënten, hun naasten, huisartsen/poh’s-ggz, andere verwijzers en zorgbemiddelaars. Doel is mensen te helpen met het vinden van informatie over hun aandoening, mogelijke behandelingen, mogelijke hulpverleners, behandellocaties, ervaringen met zorg, vergoedingen en wachttijden. Tevens is het doel om ‘samen beslissen’ te ondersteunen.

Het LPGGz heeft de leiding en gaat zoveel mogelijk openbaar beschikbare keuze- en kwaliteitsinformatie bundelen en begrijpelijk aanbieden. Hiertoe wordt intensief samengewerkt met toekomstige gebruikers van de site en de veldpartijen in de ggz. Belangrijke bronnen worden de veldpartijen zelf, de kwaliteitsstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en openbare bronnen bij het Zorginstituut Nederland (SBG-data, kwaliteitsstatuut) en Vektis.

De subsidie voor dit project is toegekend door Zorginstituut Nederland in het kader van het Jaar van de Transparantie 2016: samen beslissen. De keuzewebsite is ook onderdeel van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. De looptijd van het project is 2 jaar, tot eind 2018.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer