Over de LVVP

Nieuwe klachten- en geschillenregeling voor LVVP-leden

Nieuwe klachten- en geschillenregeling voor LVVP-leden

04-02-2016 Print

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Alle leden van de LVVP zijn automatisch aangesloten op de regeling die de LVVP voor heen heeft getroffen. Er is een klachtenregeling opgesteld, er zijn vier klachtenfunctionarissen getraind voor klachtafhandeling en bemiddeling en er is een speciale portal geopend bij de Geschillencommissie Den Haag onder de naam: Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken. Alle informatie is te vinden op de LVVP-site.

Klachtenfunctionarissen

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. De LVVP vergoedt de kosten van de klachtenfunctionarissen eenmalig per LVVP-lid tot een maximum van € 500.

 

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

De cliënt kan zijn klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar per 1-1-2017 een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). De geschillencommissie is vanaf 1-1-2017 schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).  

 

Kosten

De LVVP neemt de eenmalige kosten van de implementatie en de jaarlijkse instandhoudingskosten van de geschillencommissie voor haar rekening; aangeklaagde leden bekostigen zelf de klachtafhandeling door de geschillencommissie en de eventuele schadeclaim.

 

Verzekeringen

De LVVP heeft zowel Meeùs als de VvAA bereid gevonden om de kosten van de geschilafhandeling  en de eventuele schadeclaim te verzekeren. Zie daarvoor onze servicepagina op de LVVP-site.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer